Selaat arkistoa kohteelle Verkostoyhteistyö.

Verkostoyhteistyö rakentuu luottamukselle

23.3.2015 Verkostoyhteistyö

Luottamus verkostoa ja yhteistyötä kohtaan perustuu verkostossa toimivien henkilöiden väliseen keskinäiseen luottamukseen sekä luottamukseen verkoston toiminnalliseen pohjaan, jonka verkoston toimijat ovat yhdessä rakentaneet. Verkosto toimii ja pysyy elävänä, kun:

  • sen jäsenet tuntevat toisensa
  • heillä on yhteinen ymmärrys siitä, mihin ja miten verkoston toiminnalla pyritään
  • tiedon ja taidon jakaminen on avointa ja aktiivista
  • vastavuoroisuuden periaate toteutuu vähintäänkin pitkällä tähtäimellä
  • verkosto uudistuu ja toiminta kehittyy

Luottamus synnyttää luottamusta – luota siis itse ensin vähän!  Vaikka verkoston luottamus syntyy keskinäisen tuntemisen ja  yhteisten kokemusten kautta,  ei pidä väheksyä kirjallisten sopimusten merkitystä.

Verkostoakin pitää johtaa

Verkostossa kaikki sen jäsenet ovat itsenäisiä toimijoita siinä määrin kun riippumattomuus yeleisesti ottaenkaan on mahdollista, sillä täydellinen riippumattomuus on harvoin saavutettavissa.  Verkostossa johtaminen ei voi kuitenkaan olla hierarkista, sillä silloin ei toimijoiden itsenäisyys enää toteudu, eikä kyse ole enää verkostosta.  Horisontaalisesti jaettu johtajuus, jossa vastuut ja valtuudet jaetaan, kunkin vahvuudet ja syvän osaamisen alueet huomioiden, on erinomainen verkoston johtamisen malli.

Onko pk-yritysten tulevaisuus verksotoissa?

23.3.2015 Verkostoyhteistyö

Oletko koskaan miettinyt miten teknologia kehittyy, toimintaympäristömme muuttuvat ja uutta tietoa syntyy kiihtyvällä vauhdilla?  Miten tulevaisuudessa on mahdotonta hallita monia osaamisalueita syvällisesti?  Miten tiedon lisääntyessä ja vanhetessa vauhdilla, syvällisen asiantuntemuksen tarve ja merkitys kasvavat entisestään?  Tullaan tilanteeseen, jossa ei enää ole mahdollista itse hallita kaikkea tarpeellista riittävän syvällisesti.  Voisiko ratkasiu löytyä verkostoitumiesessa?  Mitä jos hankkisit huippuosaamista verkostoitumalla?

Verkostoyhteityö joustaa taloudellisissa suhdanteissa

Verkostoituminen on loistava vaihtoehto silloin, kun kaikkea tarvittavaa osaamista tai resursseja ei ole mahdollista tai järkevää hankkia kouluttamalla, rekrytoimalla tai markkinoilta ostamalla.  Erityisen hyvä ratkaisu verkostokumppanuus on silloin, kun osaamisen tarve on toistuvaa, kompleksista ja edellyttää syvällistä erityisosaamista ja kumppanin sekä asiakkaan toiminnan ja tarpeiden tuntemista.

Verkosto on imagokysymys

Osaamiseen perustuva verkosto tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaisempaa ja osaavampaa palvelua.  Asiakkaan näkökulmasta useamman ”syväosaajan” verkosto on myös vähemmän haavoittuva ja turvallisempi vaihtoehto kuin pieni, mahdollisesti jopa yksin toimiva yrittäjä ”Kaikkien alojen asiantuntija” ei herätä luottamusta asiakkaassa. Verkostoidu, valitse verkostosi huolella ja tee ne näkyviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo verkostostrategia?