Selaat arkistoa kohteelle tiede.

Tieteen rajallisuus, tekoäly (eri juttu)

1.9.2017 tiede

Jos kaiken teoria löydetään, kelpaako se kaiken ennustamiseen?

Yle radio 1, tiedeykkönen pe 13.1.2017 uusinta 4.7.2017 Fyysikot etsivät niin sanottua kaiken teoriaa, joka selittäisi maailmankaikkeuden aineen rakenteen ja vuorovaikutukset ”yhden katon alla”. Jos tällainen teoria löytyisi, mihin se kelpaisi? Kelpaisiko se ennustamaan tai selittämään jopa ihmisen biologiaa tai toimintaa?

Keskustelijoina ovat prof. Kai Nordlund, dos. Syksy Räsänen ja prof. Ilpo Vattulainen Helsingin yliopistosta.

((Atomi koostuu protoneista, neutroneista ja elektroneista. Nämä taas koostuvat kvarkeista.))

Hapen kulku tuntemeton ilma – keuhkot – veri (Happiatomi jo liian monimutkainen vuorovaikutuksineen, tietokoneiden kapasiteetti ei riitä.)

Vesi: ei ymmärretä mitä vesi on.

Näkeminen ymmärretään: siinä vain yksi fotoni (kvantti) vaikuttaa yhteen molekyyliin.

Supertietokoneilla on päästy ”ymmärtämään” vain kvarkista protoniin. Siis protoni on suurin yksikkö, joka tunnetaan/ymmärretään (kaikki vuorovaikutukset tunnetaan).

Einstein: 1915 yleinen suhteellisuusteoria pätee yhä, ei ole todettu poikkeamia.

1916 gravitaatio, karkeampi kuin edellinen

Newton 1600-liuku: painovoimalaki pätee(?)

Pimeäaine vetovoima, pimeäenergia hylkimisvoima, näitä tutkitaan.

Näin ollen emme pysty mitenkään selittämään edes ihmisen biologiaa saati sitten käyttäytymistä. Edelleen kun mennään hyvän ja pahan selvittämiseen, jopa Jumalan olemukseen, niin tämähän on meille ihmisille täysin mahdotonta, kun supertiekoneillakaan ei päästä käsiksi kuin yhden älyttömän pienen protonin ”käyttäytymiseen”.

Olemme siten täysin riippuvaisia ulkopuolisesta ilmoituksesta. Samaan tapaanhan on koko universumimme käyttäytyminen termodynamiikan toisen lain mukaan mahdoton ilman ulkopuolista energiaa? Katso alempana ajatusleikki kohtaa!

Raamatun Jumalan ilmoituksen mukaan Jeesus on tie, totuus ja elämä. Toisin sanoen vain Jumalan Sana voi antaa meille tietoa mm. Hänestä itsestään ja siitä miten meidän ihmisten tulee/kannattaa elää. Vain hänen avullaan ihminen pystyy elämään kunnolla (Äiti Teresa, Martin Luther King ….). Vain Hän kykenee muuttamaan ihmisen ”hyväksi” (”Linu” Loikkanen, entinen murhamies, Jukka Tolonen, entinen narkomaani ….). Tässä perusteluja, miksi se ulkopuolinen ilmoitus tulee nimen omaan Raamatun Jumalalta. Myös erittäin hyvä perustelu Raamatun puolesta on uskovien vainoaminen. Hehän ovat järjestelmästä riippumatta yhteiskunnan kannalta parhaita jäseniä. Eivät valehtele, varasta, kierrä veroja, ryyppää, ovat uskollisia esivallalle, jollei se vaadi Raamatun vastaisia tekoja jne. Tämä järjettömyys jää muuten vaille selitystä. (Samoin juutalaisten vainoaminen vaikka esim. Nobeleita heillä paljon enemmän kuin muilla.)

Kuinka liberaaliteologi voi tietää mikä Raamatussa on totta (eli Jumalasta) mikä ei?

Miten koulun ”seksioppaan” kirjoittajat tietävät mikä on luonnollista?

Ajatusleikki: ulottuvuuksia 1 (viiva), 2 (taso), 3 (avaruus), 4 (”Jumala”)                     este (+) = esteen kierto ulottuvuun n kautta  1 piste +2,  2 neliö +3,  3 kuutio +4  paksuus”  kaikilla (viiva, taso, avaruus) on 0

Esim. olemme neliön sisällä, mutta voimme päästä sieltä pois 3. ulottuvuuden kautta hyppäämällä viivan yli. Jos jokin täyttää 3. ulottuvuuden (tason ylä- ja alapuolen, on se joka paikassa tasosta 0. etäisyydellä eli kaikkialla läsnä, mutta tasossa elävän saavuttamattomissa! Jos olemme kuution sisällä, voimme päästä sieltä pois 4. ulottuvuuden kautta. (Olisipa se mahdollista, niin ei tarvittaisi ovia eikä ikkunoita. Rakentaisimme vain tikkaat neljännen ulottuvuuden kautta ulos ja sisään, sekä johtaisimme valon ulkoa vastaavasti sisään.) Ymmärtääkseni asiantuntijoita, tiedemiehiä kannattaa kuunnella tämän maailman asioissa, mutta uskonasioissa ei, koska emme pääse kosketuksiin 4. ulottuvuuteen. Kannattaa kysellä Jumalalta suoraan, jospa Hän ottaisi yhteyttä tänne 3. ulotteisuuteemme. Toinen mahdollisuus on kuunnella heitä, joihin Jumala on jo ollut yhteydessä.

Tekoäly mullistaa työelämän, robotit.

Yle1 Tiedeykkönen 28.4.2017 dos. Osmo Kuusi 1. Eettisyys = uskonnollinen maailma 2. Turvallisuus 3. Elämän mielekkyys    Kohdat 1–3 hidastavat, jopa estävät kehityksen, mutta tietenkin pakko huomioida

Yle1 Leikola ja Lähde 28.4.2017 elikeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen ja psykologian prof. Göte Nyman     Kaikkien maiden robotit liittykää yhteen.    Tekoäly: parhaat mahdollisuudet pärjätä kehityksessä ovat Suomella ja Virolla. (automaatio luo työtä) Robotisaatio iskee tosi kovalla voimalla vähemmän kehittyneihin maihin. (muutos tosi nopea) Nyt meillä lähes 300 000 yksityisyrittäjää, joskus ennen vain 100 000. Nopea robotisaation (esim. Google) seurauksena tuho lähialueilla. Hirveetä! Miten tuostakin aiotaan selvitä? Keskustelijat eivät puuttuneet tähän kysymykseen. ”Riemuitsivat” vain oletetusta Suomen tulevasta menestyksestä.