• Jos tarvitset siirtyviä rakennustelineitä, liikuteltavat rakennustelineet ovat hyvä valinta sinulle. Sisätöihin ja pienempiin töihin pienet rakennustelineet torneineen ja pyörineen ovat oikea valinta. Ne ovat o[…]

 • Kaksinkertaisia rakennustelineet ovat laajalti käytössä kivenhakkuussa. Reikien säännös tukea niskapalkkeja ei ole aina yksinkertaista hoitaa, joten kaksinkertaisissa rakennustelineissä käytetään kahta runkopila[…]

 • Tämän tyyppisissä rakennustelineissä, joissa suuntaviivoja tukee sommitelma neuloja ja näitä neuloja otetaan pois aukkojen kautta jakajassa.
  Tätä kutsutaan yksittäisen rungon rakennus[…]

 • Tämän tyyppisissä rakennustelineissä, joissa runkopilareita tukevat useat neulat ja nämä neulat otetaan ulos rei’istä seinässä.

  Tätä kutsutaan yksittäisen rungon rakennustelineet. Toisenlaisissa telineissä ne[…]

 • Myös muurarintelineiksi kutsuttuja yksinkertaisia rakennustelineet  käytetään usein muuraustyössä.

  Ne koostuvat yksinkertaisista tasoverkostoista sekä tuista. Telineet pystytetään seinän viereen, noin 1,2 metriä[…]

 • Rakennusteline on välttämätön, mutta vaarallinen osa rakennustöitä. Itseasiassa arvioituna 2,3 miljoonaa rakennustyöläistä on rakennustelineillä säännöllisesti. Joka rakennustelinetyöntekijä tulee olla koulutett[…]

 • images2Rakennustelineiden myynti on nousussa, mutta henkilöiden pitää olla informoituja rakennustelineen turvallisuudesta. Tässä muutama vinkki:
  Rakennustelineen turvallisuus on ennakoitava: Kun nopeus on tärkeää rakennustyömailla, jotta projektit saadaan valmiiksi ajoissa, turvaallisuus on tärkein huomionaihe. Jos painotus on tehokkuudesa turvallisuus ei ole uhattuna.

  Pidä työmaa organisoituna: Vältä puutteita ja epäkohtia työmaan organisoinnissa ja järjestyksessä. Jos työkalut ovat järjestyksessä, se vähentää työkalujen putoamisriskiä rakennustelineiltä. Tämän ansiosta liikkuminen rakennustelineillä ja työskenteleminen niilä on turvallisempaa
  Varmista aina vaarat ennen rakennusteline työmaan aloitusta: Tämä tulisi olla tehtynä ennen projektin aloittamista ja työtehtävien suorittamista. Varmista, että potentiaaliset riskit ovat kartoitettuna ja tarvittavat toimenpiteet suoritettuna, jotta onnettomuuksia ei tapahdu rakennustelineillä. Varmista, että sähkölaitteet ovat poissa rakennustelineen tieltä.
  OIkea koulutus: Suurin osa työntekijöiden onnettomuuksista voitaisiin välttää oikealla koulutuksilla. Varmista aina, että työntekijät on koulutettu ja osaavat tarvittavat asiat ennen rakennustelinetyömaan aloittamista. Tämä asia on erittäin tärkeää, koska oikein koulutetut ihmset osaavat ennakoida rakennustelinetyömaan vaarat.
  Tarkista työmaa: On tärkeää tarkistaa rakennustelinetyömaa perusteellisesti rakennusprojekteissa ja tarkistaa samalla kaikki vaarat, joita voi esiintyä rakennusprojektin edetessä. Tällä valmistaudutaan kaikkia vaaroja vastaan tulevaisuudessa. Pidä aina huolta ja jatkuva tarkistus käynnissä rakennustelinetyömailla rakennettaessa.
  Näitä kohtia lukuunottamatta varmista rakennustelinetyömaan alkaessa, että rakennustelineet tarkastavat siihen sertifioidut henkilöt. Varmista myös, että rakennustelineen työskentelylava on oikein kiinnitetty ja asennettu kaikki turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Varmista myös, että rakennustelineen kaiteet ovat turvaamassa rakennustelineellä työskentelijöitä.

 • Micheal rekisteröityi sivustolle 3 vuotta, 10 kuukautta sitten