• Saimme uuden liikesensorin tuttavalta lainaan, mutta sama ongelma jatkuu edelleenkin. Sensori havaitsee liikettä vaikka mitään ei tapahdu.

   

   

  // Authors Maria Elo ja Kaisa-MAria Hänninen
  //Alkuperäinen koodi John Park
  //

  int ledPin = 13;                    // LEDin pin
  int inputPin = 7;                   // liiketunnistimen pin
  int liikeSensori = LOW;             // alkuarvo on: ei liikettä
  int val = 0;                           // muuttuja

  void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);       // LED on output
  pinMode(inputPin, INPUT);       // sensori on input
  Serial.begin(9600);                    // GPRS shieldin baudinopeus
  }

  void loop() {
  val = digitalRead(inputPin);           // tutkitaan input(liiketunnisti) arvo
  if (val == HIGH) {                         // tutkitaan onko input(liiketunnistin)
  digitalWrite(ledPin, HIGH);           // LED päälle
  delay(150);

  if (liikeSensori == LOW) {    // turned on
  Serial.println(”Liikettä havaittu!!”);
  liikeSensori = HIGH;
  }
  }
  else {
  digitalWrite(ledPin, LOW); // LED pois
  delay(300);
  if (liikeSensori == HIGH) {    // turned off
  Serial.println(”Liike loppui”);
  liikeSensori = LOW;
  }
  }
  }

  //TEKSTIVIESTIN LÄHETYS
  /*If (liikeSensori == HIGH) {
  viesti.print(”AT+CMGF=1r”);                                      // Haluamme lahettaa SMS:n tekstimuodossa
  delay(100);
  viesti.println(”AT + CMGS = ”+358 504913758”);    // viestin lähetys muista maakoodi!
  delay(100);
  viesti.print(”HÄLYTYS!! LIIKETTÄ!!”);                       // viestissä lukee
  viesti.println((char)26);                                               // ctrl+z ASCII koodi on 26
  delay(100);
  viesti.println();
  }*/

   

 • Kaiken järjen mukaan koodin pitäisi toimia, sillä olemme kokeilleet myös suoria esimerkkejä netistä, joten alamme epäillä, että sensorissamme on jotain vikaa. Vaikka mitään liikettä ei tapahtuisikaan ”Motion[…]

 • 2015-03-11 18.37.50Tänään rakennamme viimeistä kertaa prototyyppiämme. Suunnitelma vaihtui viime viikolla lennosta ja teemmekin koiranpelättimen sijaan varashälyttimen.

  Kun liiketunnistin havaitsee liikettä, se sytyttää ledejä palamaan ja lähettää tekstiviestin ”Tunkeilija! Liikettä havaittu!” haluttuun numeroon.

  Tänään asensimme arduinoomme GSM-shieldin ja siihen ostamamme prepaid simkortin. (4,90 e).

  Nyt koodailemme.

   

   

  //lähetetään tekstari, kun ledi syttyy
  /*
  if (onLiiketta == true){
  tamaSarjaportti.print(”AT+CMGF=1r”); // Haluamme lahettaa SMS:n tekstimuodossa
  delay(100);
  tamaSarjaportti.println(”AT + CMGS = ”+358504913758″”);//lähetä tekstari
  delay(100);
  tamaSarjaportti.print(”Tunkeilija! Liikettä havaittu kotona!”);// viestissä lukee
  tamaSarjaportti.print(” (”);
  delay(100);
  tamaSarjaportti.println((char)26);// ctrl+z ASCII koodi on 26
  delay(100);
  tamaSarjaportti.println();
  tamaSarjaportti.println();
  }
  */

 • Inspiraation lähde:http: //makezine.com/projects/pir-sensor-arduino-alarm/
  int ledPin = 13; // Led is placed to the pin 13.
  int inputPin = 7; // Another led places in the pin 7.
  int pirState = LOW; // we start, assuming no motion detected
  int val = 0; // variable for reading the pin status
  boolean onLiiketta = false;

  void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare LED as output
  pinMode(inputPin, INPUT); // declare sensor as input
  Serial.begin(9600);
  }

  void loop(){
  val = digitalRead(inputPin); // read input value
  if (val == HIGH) { // check if the input is HIGH

  if (pirState == LOW) { // we have just turned on
  onLiiketta = true;
  Serial.println(”KYLLA”); // We only want to print on the output change, not state
  //pirState = HIGH;
  }
  else{
  onLiiketta = false;
  }

  }

  /**  else {
  * digitalWrite(ledPin, LOW); // turn LED OFF
  * if (pirState == HIGH){ // we have just turned of
  * Serial.println(”EI”); // We only want to print on the output change, not state
  * pirState = LOW;
  * }
  }**/

  if (onLiiketta == true){
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn LED ON
  delay(100);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(100);
  }
  }

   

   

  liike

   

 • Tehtävänä oli saada servo liikkumaan 45 astetta ja jäämään siihen.

  Vaihtoehto 1

  // AUTHORS Maria Elo & Kaisa-Maria Hänninen
  // 25.02.2015

  #include <Servo.h>
  Servo propelli;  // servon nimi on propelli koska se näyttää propellilta
  int asento = 0;    // alkuasento

  void setup()
  {
  propelli.attach(2);  // Propelli-servo yhdistetty 2 pinniin
  delay(2000);
  }
  void loop()
  {
  for(asento = 0; asento <= 45; asento +=1)  // 0 asteesta 45 asteeseen
  {                                          // yksi aste kerrallaan
  propelli.write(45);                    // servo kääntyy sille edellä annettuun 45-asteen asentoon ’asento’
  delay(150);                               //
  }
  propelli.detach();
  }

  2015-02-25 18.10.26

  Vaihtoehto 2
  //Authors Kaisa-Maria Hänninen & Maria Elo

  #include <Servo.h>

  Servo propelli;

  void setup()
  {
  propelli.attach(2);
  propelli.write(0);   //Alkuasento on 0 astetta
  delay(2000);         //Odotettaa 2 sek
  propelli.write(45);  //propelli kääntyy 45 asteeseen

  }

  void loop(){

  }

 • Tänään saimme tehtäväksi:

  ”Painike ja ledi – helppo (1 kappale): Kytke arduinoon painike ja ledi. Kun painiketta painetaan ledin pitää syttyä päälle. Kytkentään ei tarvitse etuvastusta, kuten esimerkissä, koska käytetyssä arduinossa on sisäänrakennettuna ko. vastus.”

   

  tehtävää varten tarvitsemme:

  Arduino
  ledi
  painike
  Arduino Board
  johtoja(lyhyitä ja pitkiä)
  vastus(??)

  Liitännät:

  [caption id="attachment_21" align="aligncenter" width="943"]JEE! se palaa!! JEE! se palaa!![/caption]

  Kytkennät olivat haaste, mutta selviydyimme ilman apua.

   

  koodi:

  //Authors Kaisa-Maria Hänninen & Maria Elo

  // määritetään kytkennät
  const int painikePin = 2;     // painikkeen pin
  const int ledPin =  13;      // ledin pin

  int painikeTila = 0;

  void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(painikePin, INPUT);
  }

  void loop(){
  painikeTila= digitalRead(painikePin);

  // tutkitaan painetaanko painiketta
  // jos painetaan niin the painikeTila is HIGH:
  if (painikeTila == HIGH) {
  // ledi palaa:
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }

  // jos painiketta ei paineta niin ledi ei pala
  else {
  // turn LED off:
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
  }

   

 • Ledi jää vilkkumaan, aina kun ovesta on kuljettu.
  Ajattelimme että oven leveys on 100cm eli jos etäisyys on alle 100cm niin silloin ovesta on kuljettu.

  Tällä kertaa ei kuvia, koska unohdimme ottaa.

   

  //Authors Kaisa-Maria Hänninen & Maria Elo
  // trig= keltainen johto > digital pin 12 ja echo = vihreä johto > digital pin 11
  const int trigPin = 12;
  const int echoPin = 11;
  int led =13;
  boolean ihminenMeni = false;

  void setup() {

  Serial.begin(9600);
  pinMode(led, OUTPUT);

  }

  void loop()
  {
  long duration, cm;            //Matka mitataan senteissä

  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  //Kuinka usein lähettää pulssin
  pinMode(echoPin, INPUT);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);    //Kun vastaanottaa kaiun

  cm = microsecondsToCentimeters(duration);   //Aika muutetaan senteiksi
  Serial.println(cm);

  if(cm < 100){
  ihminenMeni =true;

  Serial.print(cm);
  Serial.println();

  }
  if(ihminenMeni) {
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(200);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(200);               // wait for a second
  }

  delay(500);
  }

  long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
  {
  return microseconds / 29 / 2;              //Aika jaetaan kahdella, koska pulssi kulkee edestakaisen matkan
  }

 • Rakennamme prototyypin koiran pois pitämiseksi keittiöstä, sillä koiralla on tapana rötöstellä isäntäväen poisollessa.

  Prototyyppiin tulee liiketunnistin, joka reagoi koiran lähestyessä. Prototyypin takoituksena on pelästyttää koira matkoihinsa keittiöstä, joten jonkinnäköistä liikettä ja valoja on luvassa.

  2015-02-04 16.25.56

   

   

   

   

   

 • Maria&Kaisa rekisteröityi sivustolle 4 vuotta, 10 kuukautta sitten