Selaat arkistoa kohteelle taivaallinen ajattelumalli.

Sitoutumisen siunaus

2.9.2014 Raamatusta

 

Miksi meidän pitää sitoutua?

Ensin näemme oman syntisyytemme. Sen jälkeen vastaanotamme armon. Koemme Jumalan hyväksynnän, armon ja rakkauden konkreettisesti. Murrumme tuon rakkauden äärellä. Kun Herra alkaa osoittamaan hänen lävistettyjä käsiään, ymmärrämme, että hän ei katso meitä syyttäen vaan rakastaen. Katsomme Jeesukseen ja sydämemme murtuu, kun näemme hänen maksaman hinnan. Emme jää miettimäään: ”miten kaukana voin elää Jeesuksesta, hylkäämättä häntä kokonaan”, vaan saamme syvän halun olla hänen lähellään, totella ja kunnioittaa häntä.

Raamattu alkaa elämään meille, kun olemme hänen lähellään. Elokuvat, jotka ennen tuottivat nautintoa, alkavat maistumaan puulta. Suuremman nautinnon koemme ylistäessämme kuningastamme. Koska hän on valloittanut sydämemme. Kun Jeesus on sydämemme Herra, se heijastuu käytökseen ja sitoutumiseemme häntä kohtaan. Ymmärrämme, että Herra tahtoo käyttää meitä vajavaisuuksista huolimatta. Saamme sellaisen tahtotilan, että sanomme: ”Herra, olen tässä, tahdon olla kuuliainen ja sitoutua tahtoosi, teen mitä tahansa jotta valtakuntasi menestyy kotikaupungissani, että ihmisiä voi tulla uskoon ja alkaa elämään sinulle kokosydämisesti.”

Esimerkki arjestani. Työssäni tarjoan yrityksille mahdollisuutta saada teollisuudessa laajasti käytössä oleva tulostin, joiden materiaalit ovat sitä mitä niiden pitääkin olla, laadukkaita. Kun asiakas päättää hankkia meidän tulostimen, tulen henkilökohtaisesti asentamaan sen ja opastamaan sen käytössä. Olen puhelinsoiton päässä, kun he kaipaavat apua. Firmamme ei veloita koulutuksesta, tahdomme palvella ja sitoutua yhteistyöhön. Emme ole hakemassa yhtä isoa kauppaa, vaan partnereita, jotka oppivat hyödyntämään kaikessa laajudessa tulostimen mahdollisuudet ja tehostamaan työajan käyttöä sen kautta.

Paras esimerkki sitoutumisesta on Jeesus. Hän teki kaikessa Isän tahdon. Hän vietti aikaa rukouksessa, jotta tiesi tarkalleen mihin suuntaan hänen palvelutyönsä tuli keskittyä. Siksi hän pystyi esiintymään ja puhumaan ”niinkuin se jolla on valta”.

Jos ihmettelemme, miksi uskomme ei ole kasvanut, ikäänkuin olisimme pysähtyneet, vastaus voi olla sitoutumisen puutteesamme. Kyse voi olla mielen päätöksestä: ”Ei mun tarvii ihan kaikkea antaa Jeesukselle. Tahdon hoitaa itse tuon ja tuon alueen, tuon asian voin antaa Jeesuksen huoleksi.” Vasta kun hyväksymme, että omassa lihallisessa luonnossamme mokaamme asiamme ja luovutamme kaikki asiat Herralle, alamme elämään menestyksessä.

Kenelle Jeesus uskoi tehtävän kertoa ilosanomasta? Seurakunnalle, joka oli nähnyt, kokenut, elänyt Jeesuksen toiminnan läpi ja sitoutunut maaliin, jotta kaikki voisivat löytää pelastuksen. He eivät kyselleet palvelushintaa, vaan olivat valmiita tarvittaessa kuolemaan mestarinsa tähden. He rakastuivat hänen myötätuntoonsa ihmisiä kohtaan ja siitä tuli tunnusmerkki alkuseurakunnalle. He kokosivat kaiken omaisuuteensa ja jakoivat varat kaikille tarpeen mukaan. Se kertoo suuresta rakkaudesta, antautumisesta ja sitoutumisesta Jeesukselle, kun materialisimi ei ollut sitonut heitä.

He lähtivät ympäri Rooman valtakuntaa kertomaan ilosanomaa ja monet näkivät sen rakkauden joka pastoi heistä läpi. Siinä ei haettu ihmiselle kunniaa, vaan Jeesus oli keskipisteenä. Kaiken ikäiset ihmiset näkivät heissä Jeesuksen, jotka eivät pelänneet ahdistuksia. Vaikka heitä vangittiin, teloitettiin, vainottiin he eivät koskaan kieltäneet mestariaan, joka oli antanut esimerkin täydellisestä kuuliaisuudesta.

Miten tämän päivän kristityt? Olisimmeko valmiita menemään vankilaan Jeesuksen nimen tähden? Vaikkei meitä koskaan vankilaan pistettäisikään, meidän tulisi olla valmiita siihenkin. Koska rakkaus vaikuttaa tekoina.

Jaakob 1:19-27

Tietäkää, rakkaat veljeni, että jokaisen ihmisen tulee olla nopea kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan, sillä miehen viha ei toteuta Jumalan vanhurskautta. Pankaa siis pois kaikki saastaisuus ja kaikenlainen pahuus ja ottakaa sävyisästi vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Jos joku on sanan kuulija mutta ei sen tekijä, hän on kuin mies, joka kuvastimesta tarkastelee luonnollisia kasvojaan. Hän tarkastelee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen oli. Mutta se, joka on katsonut täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä eikä ole muistamaton kuulija vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Jos joku luulee palvelevansa Jumalaa mutta ei hillitse kieltään, hän pettää sydämensä ja hänen jumalanpalveluksensa on turha. Puhdasta ja tahratonta jumalanpalvelusta Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdingossaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

Ilkka Puhakka vieraili Seinäjoella heinäkuussa keskellä elämää tapahtumassa ja kertoi, että autas sana ei viittaa onnellisuuteen, vaan vanhurskauteen, eli Jumalan hyväksyntään. Miksi Jaakob tässä neuvoo ihmisiä valitsemaan sanansa tarkasti? Koska suumme paljastaa, ketä seuraamme, kuka hallitsee kielenkäyttöämme. Jos Jumalan sana on meille rakas, tutkimme ja sovellamme sitä ja näin istutamme taivaallisen kuninkaamme ajatusmaailmaa elämäämme.

Kun etsimme tavan olla kuuliaisia Jumalan tahdolle, emme petä itseämme. Kun me olemme kuuliaisia Jumalan sanalle, olemme siunattuja kaikessa mitä teemme. Tämä on Jumalan lupaus meille, johon voimme vedota Isän edessä.

Annetataan kaikki peliin Jeesukselle tänäänkin ja iloitaan pelastuksesta, jota emme koskaan ansaitse. Ole siunattu :)