Selaat arkistoa kohteelle palveleminen.

Herran palvelija

5.6.2016 Raamatusta

Matteus 25:14-30

”On tapahtuva niin kuin silloin, kun mies oli lähdössä matkalle. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi omaisuutensa heidän haltuunsa. Yhdelle hän antoi viisi talenttia, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan. Sitten hän lähti matkalle. Se, joka oli saanut viisi talenttia, lähti heti käymään niillä kauppaa ja voitti toiset viisi talenttia. Samoin teki se, joka oli saanut kaksi talenttia, ja voitti toiset kaksi. Mutta se, joka oli saanut yhden talentin, lähti pois, kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa hopean. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijoiden herra palasi ja rupesi tilintekoon heidän kanssaan. Silloin se, joka oli saanut viisi talenttia, tuli ja toi toiset viisi ja sanoi: Herra, viisi talenttia sinä uskoit minun haltuuni. Katso, minä olen saanut voittoa toiset viisi. Hänen herransa sanoi hänelle: Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija! Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan! Myös se, joka oli saanut kaksi talenttia, tuli ja sanoi: Herra, kaksi talenttia sinä uskoit minun haltuuni. Katso, minä olen saanut voittoa toiset kaksi. Hänen herransa sanoi hänelle: Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija! Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan! Sitten myös se, joka oli saanut yhden talentin, tuli ja sanoi: Herra minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä niität sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Peloissani minä menin ja kätkin talenttisi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi hänelle: Sinä paha ja laiska palvelija! Sinä tiesit, että minä niitän sieltä, minne en ole siementä viskannut. Sinunhan olisi pitänyt jättää rahani rahanvaihtajille, niin että tullessani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa häneltä pois se talentti ja antakaa sille, jolla on kymmenen talenttia! Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija uloimpaan pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.”

Kun tätä jaejaksoa tutkii, huomaa kaksi asiaa, jotka toistuvat. Talentti ja uskollisuus suhteessa isäntään, Jumalaa kohtaan. Tarkistin digi-Novumista mitä talentti tarkoittaa, ja tässä suora lainaus:

Talentti on ensisijaisesti painoyksikkö. Sen arvo riippui siitä, mitä ainetta punnittiin: kuparia, hopeaa vai kultaa. Tavallisimpia olivat hopealeiviskät, ja sellaisia tarkoitetaan tässä. Jumala varustaa ihmisen sen mukaan, millaiset mahdollisuudet hänellä on käyttää saamaansa.

Vertaus kertoo selkeällä tavalla palvelijoiden ja heidän herransa suhteesta. Kaksi oli hyvää ja uskollista, ja kolmas huono ja laiska. Sillä ei ole merkitystä kuinka monta hopeatalenttia kukin sai, vaan miten toimi niillä. Vaati uskollisuutta ja kärsivällisyyttä toimia sillä, minkä oli saanut. Ymmärrän, että uskovat ovat vertauksen palvelijoita ja heidän isäntänsä on Jumala. Herra antoi jokaiselle tietyn määrän, jonka näki oikeaksi ja toivoi, että he asioivat niillä. Kaksi ensimmäistä ottivat tehtävän vastaan ja lähtivät heti liikkeelle. He eivät jääneet odottamaan, vaan olivat ahkeria. He tahtoivat olla kuuliaisia ja toimivat menestyksekkäästi. Mistä se mielestäni kertoo? Siitä, että heillä oli selkeä päämäärä, visio, jota he lähtivät noudattamaan. He päättivät ja toimivat sen mukaan. Kolmannella palvelijalla oli myös sama mahdollisuus toimia uskollisesti Jumalan kunniaksi, mutta hän päätti kätkeä talentin. Hän ei hukannut tai käyttänyt sitä, ehkä hän ajatteli, ettei hänen herransa suutu, jos saa omansa takaisin aikanaan. Mutta hän ei ottanut huomioon, että hän toimi laiskasti, eikä tahtonut nähdä vaivaa herraansa varten.

Kun tilinteon hetki koitti, palvelijat tulivat herransa eteen. Kaksi ensimmäistä palvelijaa eivät esitä syytöksiä tai mielipiteitään, vaan ilmaisevat, että se, mitä herra oli heille uskonut, he olivat tehneet sen avulla voittoa ja olleet uskollisia. Tästä tunnistaa oikean mielenlaadun Jumalan edessä. Kolmas palvelija sen sijaan esittää heti mielipiteensä herrastaan ja antaa selityksensä, miksi on toiminut valitsemallaan tavalla. Kaksi ensimmäistä palvelijaa saavat hyvän todistuksen ja kiitoksen heidän uskollisuudestaan, ei siitä, että olivat saavuttaneet voittoa isännälleen, menestys tulee sen mukana, kun on uskollinen. Kolmas palvelija saa nuhteet laiskuudestaan ja pahuudestaan, koska on toiminut välinpitämättömästi, eikä tahtonut toimia sillä lahjalla, jonka herra hänelle uskoi. Tämä osoittaa väärää mielenlaatua palvelijan sydämessä.

Roomalaiskirje 12:6-8

Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka on meille annettu. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Se, jolla on palvelutehtävä, palvelkoon, jolla opettamisen lahja, opettakoon. Se, jolla on kehottamisen lahja, kehottakoon. Joka antaa, antakoon vilpittömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka harjoittaa laupeutta, tehköön sen iloiten.

Miten meidän tulee ymmärtää vertaus meidän aikaamme? Palvelijoiden asenne herraa kohtaan rohkaiskoon meitä olemaan uskollisia palvelijoita suhteessa Jumalaamme. Jumala on antanut meille jokaiselle armolahjoja, ja hän toivoo, että toimimme niillä hänen kunniakseen ja rakastamme niitä, joita palvelemme niiden kautta, koska sen kautta Jumalan valtakunta tulee todelliseksi meidän arjessamme. Ei ole yhtään Jumalan lasta, jolle ei olisi annettu palvelutehtävää toimia hänen valtakuntansa edustajanaan.

Mielestäni uskovien tulisi suhtautua vastuullisesti siihen, että ovat Jumalan lapsia ja hänen palvelijoitaan. Kahden hyvän palvelijan ominaispiirteet tulisi löytyä myös meistä. He ymmärsivät tehtävänsä, vastuunsa herransa edessä ja tahtoivat olla uskollisia. Muuta ei vaaditakaan! Jumala ei tule lyömään niitä, jotka tahtovat toimia hänen tahdossaan ja vaikka välillä epäonnistuvatkin, he jatkavat matkaa ja ovat siunaukseksi lähimmäisilleen. Sen sijaan, jos ajattelemme, ettei minulla on väliä, Jumala käyttää muita, ja lyömme hanskat tiskiin ja ajattelemme, ettemme uskalla toimia, koska pelkäämme epäonnistumisia ja ”hautaamme talenttimme”, Jumala suree. Jokainen Jumalan lapsi on eräänä päivänä palkkatuomiolla Jumalansa edessä. Siinä ei määritetä sitä, pääsemmekö taivaaseen vai joudummeko kadotukseen, vaan mitataan miten olemme toimineet hänen valtakuntansa parhaaksi. Jos olemme toimineet uskollisen palvelijan tavoin, olleet kuuliaisia siinä palvelutyössä johon Herra on meidät valtuuttanut ja tuottanut hedelmää Jumalan valtakuntaan, saamme palkan. Kyse ei ole meidän ansiosta silloinkaan, vaan Jumala on edeltä valmistanut hyvät teot, joissa voimme vaeltaa ja hän saa siitä kaiken ylistyksen.

Meidän ei tulisi siis pistää päätä puskaan ja toivoa, että Jumala käyttää ja lähettää jonkun muun tekemään työn jonka sinä ja minä voimme itse tehdä. Yksi hyvä puoli Jumalan lapsena on se, että meidän tehtävämme on olla uskollisia, kun Herra antaa meille tehtävän ja hän tekee sen vaikean, yliluonnollisen osuuden. Meidän osamme tulee aina ensin ja kun osoitamme kuuliaisuutta, hän tekee ihmeen. Jos me emme ole uskollisia, Jumala ei tee ihmettä. Siksi tee tänään päätös antautua Jumalan tahtoon ja kysy, mitä sinä voit tehdä hänen kunniakseen. Voit olla varma, että kun annat koko elämäsi Jumalalle elävänä uhrina, saat ihmetellä mitä Jumala tekee kauttasi! Ole siunattu Jeesuksen nimessä!