Selaat arkistoa kohteelle opetustyyli.

Blogitehtävä

22.9.2014 Yleinen

Saimme tehtäväksemme perehtyä http://maikanpakki.blogspot.fi/2014/09/opetuksen-kulttuurista-oppimisen.html blogitekstiin. Perehtymisen lisäksi meidän piti verrata sitä, meillä tällä hetkellä käynnissä olevaan prosessiin. Joten ei, kun hommiin.

Blogin kirjoittaja on lukion/peruskoulun matematiikan- ja fysiikanopettaja, joka kertoo vaihtaneensa opetustyylinsä ”omatahtiseen” opiskelutyyliin. Hänen tarkoituksensa on ollut antaa oppilaille enemmän vastuuta oppimisestaan, sekä lisätä oppilaiden oma-aloitteisuutta, oppimistaitoja ja tehdä koulunkäynnistä mielekkäämpää. Hän kertoo kyselleensä asiasta ensin kollegoiltaan ja sen jälkeen myös oppilaiden mielipiteitä. Hän myös kirjoittaa, kuinka tavalliset kurssin lopussa pidettävät kokeet olisi tarkoitus jossain välissä jättää pois.

Mielestäni tämän tyylisessä opetuksessa on hyvät että huonot puolensa. Tämä ns. ”omatahtinen” opiskelu hyödyttää keskitason- ja siitä alemman tason opiskelijoita. Myös luonteeltaan villimmät ja puheliaammat yksilöt saavat näin paremmat eväät pärjätä koulussa. Monien nuorien on helpompaa keskustella ja kysyä apua kouluasioissa luokkatovereiltaan, kuin opettajalta. Yhdessä pohtiminen ja oma-aloitteisuus on hyvä tapa lisätä motivaatiota, sekä parantaa oppimiskykyä. Toisaalta ns. hyvät oppilaat eivät välttämättä hyödy tämänkaltaisesta opiskelutyylistä, jossa asioiden eteneminen voi olla hitaampaa. Sillä uusien asioiden oppiminen, ilman opettajan esimerkkejä ei ole helpoin tehtävä.

Niin kuin kirjoittaja itsekin sanoo, oppimisessa on kyse oppilaan omasta motivaatiosta oppia uusia asioita. Tätä opettaja yrittää tämän kaltaisella opetustavalla lisätä. Kun oppilas saa omassa tahdissaan opiskella, ja huomaa näin oppivansa uusia asioita, saa se motivaation nousemaan. Opettajan tarkoitus oli lisätä oppilaidensa autonomiaa, eli ”oppilaille annetaan enemmän liikkumavaraa sen määrittelemisessä, miten he opiskelevat, milloin he opiskelevat, missä he opiskelevat, kenen kanssa he opiskelevat. Oppilaita tuetaan tavoitteidensa määrittelemisessä ja autetaan niiden saavuttamisessa. Toisaalta oppilaita ei painosteta nostamaan tavoitteitaan liian korkeiksi. ”. Tämä kuulostaa erittäin viisaalta, sillä jokainen ihminen on yksilö ja kaikilla on omat tyylinsä oppia. Näin jokainen saa käyttää aikansa opiskeluun juuri sillä tavalla, millä haluaa.

Loppujen lopuksi, uusi opetustyyli on mielestäni positiivinen asia, kunhan huomioon otetaan myös kehittyneemmät oppilaat, jotta jokainen voisi asettaa tavoitteet juuri niin korkealle, mihin omat taidot riittävät, sekä saavuttaa ne.