Selaat arkistoa kohteelle Jumalan tahto.

Kenelle me elämme?

5.5.2017 Raamatusta

Jesaja 53:3-5

Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu.

Näenkö hänen kärsimisensä syynä omat syntini? Ymmärränkö, että ilman hänen uhriaan minulla ei olisi tätä lapsen asemaa Isän edessä, eikä todellista vapautta? Osaanko arvostaa sitä? Muistammeko me, että kun maailman synnit ja sairaudet laskettiin Jeesuksen kannettavaksi, Jumalan täytyi hyljätä hänet? Hänet, joka oli täysin viaton, täysin synnitön. Jeesus oli ”sairauden tuttava” siksi, että sinä voit olla terve, joko täällä maan päällä tai viimeistään taivaassa. Miltä Jeesuksesta mahtoi tuntua, kun hänet hylättiin kaikkien ihmisten taholta, hän oli täysin yksin ja silti hän päätti rakastaa!

Galatalaiskirje 5:16, 24-25

Minä sanon: Vaeltakaa Hengessä, niin ette täytä turmeltuneen luonnon himoa. Kristuksen Jeesuksen omat ovat ristiinnaulinneet turmeltuneen luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme Hengessä, niin myös vaeltakaamme Hengessä.

Elänkö lihan vai Hengen mukaan? Antaudunko lihan mielen valtaan, vai annanko Pyhän Hengen johtaa elämääni todelliseen vapauteen. Ymmärränkö, etten ole enää itseni oma, koska Jeesus Kristus osti minut itselleen? Hän elää minussa. Tahdonko antautua hänen johtoonsa? Jos todella sanomme rakastavamme Jeesusta ja hänen täydellistä uhriaan edestämme, se näkyy arjessamme päätöksissämme.

On todella helppo antautua lihan mieleen, koska olemme syntisiä, joiden täytyy opetella elämään uudella tavalla. Meidän täytyy ohjelmoida mielemme samalle aaltopituudelle Jumalan kanssa. Opetella hyviä tapoja pahojen tilalle. Ilman tätä elämme itsellemme ja synti saa otteen meistä. Se koukuttaa ja tuhoaa sitä uuden luomuksen elämää, johon meidät on kutsuttu. On vaarallista antautua vanhan luonnon ruokkimiseen ja hellimiseen, koska silloin se vahvistuu pikku hiljaa, ja näemme myöhemmin, ettei todella olisi kannattanut tehdä niin.

 

Mikä avuksi? Ilmestys Jeesuksesta ristiinnaulittuna minun syntieni tähden. Jos katselen tuota rakkautta, se saa aikaan terveen Jumalan pelon. Emme tahdo lisää tuskaa Jumalalle, joka on kalliilla hinnalla ostanut meidät. Kun katsomme tuota näkyä, jolta maailma sulkee silmänsä, koska se ei kestä nähdä syntiensä hirvittävyyttä ja Jeesuksen tuskia, me polvistumme hänen herruutensa alle. On paljon marttyyreitä, jotka ovat olleet ja ovat edelleen valmiita kuolemaan uskonsa tähden. Olemmeko me? Onko hyvinvointi saanut meidät ansaan? Saako hyvinvointini minut itsekkääksi vai saako Jumalan sana johtaa meidät hänen lähelleen ja rukouksen kautta ilmestyksen hänen suuresta rakkaudestaan?

Roomalaiskirje 8:1-2

Mitään kadotustuomiota ei siis ole niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

Sinä ja minä olimme toivottomia ennen, vailla mahdollisuutta elää vapaana synnin orjuudesta. Olisimme syntiemme tähden ansainneet ikuisen rangaistuksen, mutta Jeesus astui väliin ja otti meidän paikkamme. Kun nöyrryit Jumalan edessä tunnustamaan syntisi ja kaduit niitä sydämessäsi ja päätit uskoa ilosanoman Jeesuksesta, vastaanotit syntien anteeksiantamuksen, sinusta tuli Jumalan lapsi ja asemaltasi vapauduit synnin vallasta! On edelleen olemassa synnin ja kuoleman laki, mutta sinä olet nyt Jumalan omaisuutta, se ei hallitse elämääsi, vaan olet Hengen lain vaikutuspiirissä vapaa elämään Herrallesi!

Roomalaiskirje 8:3-4

Mitä laki ei voinut saada aikaan, koska se oli turmeltuneen luonnon kautta tullut heikoksi, sen Jumala teki lähettämällä oman Poikansa syntisen ihmisluonnon kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin ihmisluonnossa, että lain (vaatima) vanhurskaus tulisi täytetyksi meissä, jotka emme vaella turmeltuneen luontomme mukaan, vaan Hengen.

Jumalan rakkaus sai aikaan täydellisen uhrin. Ilman sitä, ei olisi mitään pelastusta Jeesuksessa. Jumalan oikeamielisyys ja täydellisyys vaati, että synti täytyi peittää ja hyvittää. Vain hänen rakas Poikansa pystyi peittämään meidän syntimme. Synnin ja kuoleman laki osoitti, että ihmiset ovat syyllisiä Jumalan edessä, mutta se ei antanut mahdollisuutta muutokseen. Lain tehtävä oli vain osoittaa, kuinka syyllisiä me olemme. Sen jälkeen Jumalan rakkaus vaati uhria, joka sovittaa sen, koska Jumala ei voi katsoa syntiä läpi sormien. Mitä lunastuksen pitäisi vaikuttaa uskovissa?

Roomalaiskirje 8:5-6

Niillä, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaan, on sen luonnon mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Turmeltuneen luonnon mieli on kuolema, mutta Hengen (vaikuttama) mieli on elämä ja rauha.

Kommentaarissa Hengen mielestä sanotaan: Sydämen halu elää kuuliaisuudessa ja rakkaudessa Jumalan sanan käskyjen ja opetusten mukaan. Sinulla ja minulla on siis täysi vapaus elää Jumalan tahdossa, koska me muutumme pyhityksessä Jeesuksen kaltaisuuteen askel askeleelta. Sinut ja minut on tehty pyhiksi. Pastori Jacob Huttunen sanoi osuvan ajatuksen: Meitä kutsutaan armahdetuiksi syntisiksi. Mutta meidän ei pidä muistuttaa enää itseämme sukunimestä, vaan etunimestä.

Silloin alamme elämään siinä identiteetissä, jossa taivaallinen Isämme tahtoo meidän kasvavan. Emme voi elää tätä uskovan elämää ilman syvää kunnioitusta Herraamme kohtaan, koska lihan mieli on edelleen olemassa ja kutsumassa meitä elämään itsekeskeisesti ja täyttämään turmeltuneen luontomme fantasioita. Siksi, kun päätämme kunnioittaa elämämme Herraa, se näkyy uuden identiteetin vahvistumisena: Ravitsemalla Henkeä jatkuvasti alamme nauttimaan siitä! Ei ole hankalaa ylistää ja palvoa Kuningasta, joka nöyryytti itsensä. Ole siunattu Jeesuksen rakkaassa nimessä rakas lukijani :D

Rukouksesta

28.8.2016 Raamatusta

Rakastan kotiseurakuntaani ja sen pastoreita koko sydämestäni. Silti tiedostan, ettemme ole täydellinen seurakunta. Vaikka tahdomme kasvaa Jumalan tahdossa, olemme silti ihmisiä ja teemme paljon virheitä. Mutta asenne ratkaisee. Minulta on joskus tiedusteltu, mitä siellä Seinäjoen Helluntaiseurakunnassa tehdään oikein, kun ihmisiä tulee uskoon? Vastaan vajavaisen kokemukseni mukaan näin.

Rukoillaan paljon. Pastorit, työntekijät ja seurakuntalaiset viettävät aikaa Jumalan edessä, sekä yksin, että yhdessä. Seurakunnassa on rukouskokouksia paljon. Miten se on vaikuttanut minuun? Olen rakastunut rukoilemiseen syvemmin ja tiedän, että seuraavatkin sukupolvet tulevat rakastumaan rukoilemiseen, koska se on osa tämän seurakunnan DNA:ta. Ilman sitä seurakunta ei olisi se, mikä se on tänään.

Seinäjoen Helluntaiseurakunnan näkälausekehan on “Jumalan läsnäolon innoittama, lämminhenkinen ja palveleva seurakuntaperhe”.

Jos katsomme tätä näkylauseketta, voimme kai myöntää, että rukous sisältää kaiken edellä mainitun? Siinä vietetään aikaa Jumalan läsnäolossa ja innostutaan siitä lisää. Kun rukoilemme toisten puolesta, osoitamme lämminhenkisyyttä ja palvelevaa elämänasennetta. Silloin emme toimi itsekkäistä motiiveista, vaan tahdomme heidän parastaan.

1 Tessalonikalaiskirje 5:17

Rukoilkaa lakkaamatta.

”Ei ole mitään hengellistä työtä ilman rukousta” Näin rakas johtava pastorimme, Markku Tuppurainen, on sanonut. ”Ne voitot jotka otamme, on taisteltava ensin läpi Hengessä” hän on myös sanonut. Martti Kallionpää. Emerituspastori oli ja on varmasti edelleen rukouksen mies. Hänellä on ollut suuri vaikutus Jumalan armosta, millainen seurakunta tänään on. Kun seurakunnan johto on sitoutunut etsimään Jumalan tahtoa rukouksessa, myös seurakuntalaiset kasvavat siihen luonnostaan. Oma esimerkki on paras tapa edelleenkin johtaa.

Jeremia 29:11-14a

Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia – minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette minun luokseni ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra.

Nämä jakeet ovat pitemmän aikaa olleet minulle erittäin rakkaat. Vaikka ne alunperin on kohdennettu israelilaisille, myös jokainen hengellisen Israelin jäsen saa nämä omistaa. Huomatkaamme, että Jumalamme on varma siitä, mitä tässä ilmoittaa: Hän tuntee ajatuksensa ja todella tarkoittaa näitä: Kun saamme kokea elämässämme Jumalan rakkautta, iloa ja rauhaa, me uskallamme lähestyä häntä! Hän ei ole etäinen, vaan läheinen, kuten Isän tuleekin olla! Vaikka hän on suuri ja mahtava, joka hallitsee maailmankaikkeutta suvereenilla tavalla, hän silti rakastaa sinua ja minua!

Mikä seuraus tällä on suhteeseemme? Se, että uskaltaudumme tulla hänen läsnäoloonsa rohkeasti. Tulemme vuorovaikutussuhteeseen hänen kanssaan ja vuodatamme sydämemme hänelle ja hän meille. Kun vietämme aikaa hänen läsnäolossaan, huomaamme, että hän todellakin tahtoo tietää mitä tarvitsemme ja vastaa pyyntöihimme. Joskus toki huomaamme anovamme sellaista, mikä ei ole sopusoinnussa hänen ilmoitetun tahtonsa, Raamatun sanan, kanssa ja ymmärrämme myöhemmin miksemme saaneet sitä, mitä kuvittelimme parhaaksemme. Silloin kiitämme Isäämme, ettei hän kaikkea haluamaamme anna meille. Hän tuntee meidät, koska on luonut meidät.

Hänen lupauksensa on voimassa. Hän vakuuttaa sinulle, että kun vietät aikaa rukouksessa ja kiitoksessa hänen edessään, tulet näkemään hänen luotettavuutensa. Kun ymmärrät, että hän on sitoutunut Sanaansa, sinussa syttyy pyhä halu olla vuorovaikutuksessa hänen kanssaan entistä useammin. Huomaa, mitä hän sanoo: “Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra”. Kyse on jälleen kerran kokonaisvaltaisesta antautumisesta hänen tahtoonsa. Se on yksinkertaisesti parasta meille ja opimme rakastamaan häntä syvemmin sen kautta.

  1. Pietarinkirje 5:6

Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät.

Rukous on alistumista Jumalan edessä tunnustamaan, että minä olen heikko ja tarvitsen sinua. Toki on mahdollista rukoilla väärälläkin asenteella, mutta jos niin toimimme, Pyhä Henki tulee näyttämään meille miksei homma toimi, kun kysymme sitä Herralta. Rukouksen tarkoitus on saada meidät näkemään Jumalan suuruus ja oma pienuutemme olosuhteita katsoessamme. Silloin alamme käsittämään, kuinka suuri Jumala todella on. Se saa aikaan terveen Jumalan pelon ja halun palvoa häntä.

Mainos

Kun meille toistetaan monta kertaa samaa mainosta tv:ssä, se jää pyörimään mieleemme. Kun menet kauppaan ja törmäät kyseiseen tuotteeseen, mieleesi palautuu mainosammattilaisten esittämä hieno kuva tuotteesta ja hetken mielijohteesta päädyt ostamaan sen. Teet mielestäsi järkevän ja perustellun hankinnan. Näin maailma pyörii.

Rukous

Kun opettelemme viettämään aikaa rukouksessa, mielemme uudistuu. Kun mielemme alkaa täyttymään Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta, alamme muuttumaan Jeesuksen kaltaisiksi. Sen kautta myös Raamattu alkaa avautumaan, kun Pyhä Henki alkaa näyttämään, mitä hän tahtoo sinulle kertoa tällä jakeella, koska hän on inspiroinut Raamatun kirjoittajat. Kun alat elämään rukoillen ja Sanaa tutkien, aistit Pyhän Hengen johdatuksen tarkemmin aikaa myöten. Silloin tahdot elää Jumalan tahdossa ja huomaat, että sinut on tarkoitettu elämään tässä kutsumuksessa. Eli, sen sijaan, että antaisit mainosten viedä sinua mennen tullen, pysähdy ja kysy itseltäsi, voisinko erottaa päivittäin aikaa rukoilemiseen, jolloin voit juurtua syvästi Kristukseen?

Kun olet yhteydessä Jumalaan rukouksessa, alat muuttumaan Pyhän Hengen kautta sellaiseksi kuin Herra tahtoo. Vapaudut itsekkyydestä kun rukoilet toisten puolesta, johon Henki sinua kehottaa. Rakastut Herraan ja lähimmäisiin. Voitat aina, kun lähestyt Jumalaa ja hän lähestyy sinua! Älä usko saatanan valhetta, ettet jaksa tai osaa rukoilla. Sinä hengität ja puhut. Rukous on osa sinua, koska Henki asuu sinussa! Henki tahtoo rukoilla jatkuvasti!

Mitäpä jos pyytäisit taivaalliselta Isältäsi, että hän opettaisi sinua rukoilemaan. Kun vilpittömästä sydämestä pyydät tätä, tulet huomaamaan, kuinka Herra laskee Pyhän Henkensä kautta sydämellesi asioita, tilanteita ja ihmisiä, jossa voit osoittaa Jumalan rakkautta siunaamalla ja rukoilemalla. Jumalan runsasta siunausta alkavaan viikkoosi!

Isä meidän

27.9.2015 Raamatusta

Matteus 6:7-13

Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen].

”Isä meidän, joka olet taivaassa pyhitetty olkoon Sinun nimesi”

Nämä muutamat sanat ovat mielettömät! Olen ymmärtänyt Puhakan Ilkan saarnasta, että oli täysi skandaali, että juutalaiset voivat kutsua Jumalaa Isäkseen, sillä he eivät saaneet edes lausua suoraan hänen nimeään, vaan käyttivät kiertoilmaisuja. Jumala on Isämme. Meillä on läheinen suhde häneen Jeesuksen tähden. 

”Pyhitetty olkoon Sinun nimesi.” 

Mitä tää tarkoittaa meille tänään? Onko hänen pyhä nimensä korotettu, erotettu nimi, meidän elämässämme? Saako hän kaiken palvonnan elämässämme? Kyse on siis syvästä kunnioituksesta Jumalaamme kohtaan.  

”Jumalan läsnäoloa ei oteta, se annetaan” 

-Markku Tuppurainen

”Sä rakkain oot Jeesus. Sä rakkain mulle oot. Mitään muuta en tarvitse kun kanssain oot”

-Apa Ali-Löytty

Bethel on hyvä esimerkki siitä, että he ovat viettäneet paljon aikaa Jumalan läsnäolossa. Sen aistii, kun laittaa biisin soimaan. Itse koen Jumalan läsnäolon yleensä kehossani ja rauhana sydämessä. Kun jotkut biisit ja artistit kolahtavat, koen läsnäolon jo alussa. Sillä ei yleensä oo  merkitystä, onko levy tehty studiossa vai livenä. Jumalan läsnäolossa voi olla eri tasoja. Bethelin kohdalla koen sen korkeaksi. Se on heidän kulttuurinsa myös seurakuntana. Kun joskus katson heidän musiikkivideoitaan, yleisö ei istu tai katso esiintymistä, vaan he ylistävät Jumalaa ja hän on palvonnan kohde, eikä bändi :). Siitähän tässä on kyse: Fokuksen siirtämisestä itsestämme tai muista Jeesukseen. 

Kun olemme nöyrtyneet Jumalan pyhyyden edessä, alamme ilmaisemaan palvontaa rakkaimmalle, joka on meidän elämämme Herra, lunastajamme, parantajamme, eheyttäjämme. Mainitsemme hänen ihmeellisen nimensä syyksi iloomme ja rauhaamme. Hän on meidän Jeesuksemme, jota emme häpeä. Suullamme ja elämäntavoillamme kunnioitamme häntä, hänen läsnäolonsa loistaa meistä silloin. 

”Tulkoon Sinun valtakuntasi” 

Seurakuntapastorimme Pekka Perho aloitti juhannuksen jälkeen sunnuntai aamupäivän jumalanpalvelusta jakamalla ajatuksia Jumalan valtakunnasta. En paljon enää muista siitä, mutta se jäi mieleen, että Jumalan valtakunta ei ole demokratia vaan kuningaskunta. Jumala on ylin auktoriteettimme, jota tottelemme. Onko Jeesus minun ja sinun sydämesi valtaistuimella? Annameko hänen hallita elämämme jokaista osa-aluetta, vai pyydämmekö hänet hätiin kun olemme epäonnistuneet? Nää kysymykset tulee mua kohti. Liian helposti tahdon luottaa omaan itseeni, sen sijaan että alistuisin Jumalalle. 

Jaakob 4:6, 10

”Mutta vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa. Siksi Raamattu sanoo: – Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän korottaa teidät.  

Mikä valtava Jumalan lupaus: Kun teemme päätöksen nöyrtyä Herralle kokonaan, hän antaa armonsa ja korottaa meidät. Kun hän on elämämme auktoriteettina, vihollinen ei voi mitään tehdä meille. Tulkoon Herra sinun valtakuntasi näkyvämmäksi tämän ajan keskellä tänään :). 

”Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa”

 Kun koko sydämestämme rukoilemme: Herra tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni, kotiseurakunnassani, tällä paikkakunnalla ja Suomessa, alkaa todella tapahtumaan! Meistä tulee hänen sotureitaan, jotka tottelemme kun Herra sanoo, että nyt tehdään näin. Tämä on siis avoin valtakirja Jumalalle. Jotta paikkakuntamme ja seurakuntamme todella muuttuisivat, jokaisen tulisi antaa elämänsä Herralle kokonaan. Jos jokainen Jumalan lapsi toimisi näin, sillon emme jäisi kirkon penkkeihin odottamaan herätystä, vaan Pyhä Henki rohkaisisi meidät lähtemään ihmisten keskelle ja elämään todeksi uskoamme.  

”Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme”

Monet kärsivät todella nälästä maailmassamme. Siksi, kun Jumala antaa meille hädän ihmisistä joilla ei ole mitään, teemme sen mihin hän johtaa. Meidän ei siis tule vain kiittää siitä, että Jumala on antanut meille jokapäiväisen leipämme, vaan rukoilla ja tehdä se, mihin Herra meitä johtaa, jotta lähimmäisillämme olisi myös ruokaa. Kyse on sydämen asenteesta, että tahdon tehdä sen minkä voin. Voin osoittaa Jumalan rakkautta konkreettisesti osallistumalla omalta osaltani keräyksiin joissa tuetaan niitä, joilla ei ole välttämättömiä elintarpeita. 

Jaakob 1:27

Puhdasta ja tahratonta jumalanpalvelusta Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdingossaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. 

Kyse on siis sydämestämme, joka ei vain tahdo vain itsensä parasta vaan tahtoo auttaa muitakin. 

”Anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme”

Tää on niin suoraa, ettei tää tarvitse liiemmin selitystä. Jumalan valtakunnan periaate on selkeästi se, että kun me olemme saaneet syntimme anteeksi, se synnyttää meissä halun antaa myös anteeksi lähimmäisillemme. Jos itse olemme kokeneet Jumalan armon ja rakkauden, emme entää tahdo pidättää sitä muiltakaan :D

”Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta”

Vain Jumalan avulla voimme elää voittoisaa elämää hänen lapsinaan. Me olemme täysin riippuvaisia hänestä. Piste. Kun ymmärrämme, ettei meidän lihassamme asu mitään hyvää, tulemme tietoisiksi, että on mahdotonta elää uskovan elämää aidosti ilman Jeesusta. Kun opimme turvautumaan päivittäin vihollisen kiusausten kohdatessa elämäämme aidosti Jeesukseen ja tunnustamaan, että ”jos et sinä auta Herra nyt, minä en selviä” paholainen pakenee. 

Jaakob 4:7

Olkaa siis Jumalalle alamaisia mutta vastustakaa Paholaista, niin hän pakenee luotanne. 

Niin kuin näemme, tämä on Jumalan lupaus, sillä Jaakob Pyhän Hengen johtamana on kirjoittanut tämän ja voimme luottaa Jumalan Sanaan sataprosenttisesti. Avain siis on alistua Jumalan alaisuuteen, jolloin Kristus näkyy meistä. Silloin vihollinen joutuu kohtaamaan Jeesuksen, ja hän pelkää häntä. Silloin paholainen juoksee karkuun ja me voimme iloita voitosta! Rakas lukijani, tuumaile tätä Isä meidän rukousta, ja pyydä että Pyhä Henki opettaa sinua soveltamaan tätä omassa elämässäsi. Ei varmasti ole huono asia, jos päivittäin rukoilemme tämän rukouksen sydämestämme ja niin osoitamme alistuvamme Kuninkaamme opettamaan rukoukseen. Ole siunattu Jeesuksen nimessä :) 

Viihdemaailma

29.3.2015 Raamatusta

Luukas 9:23-26

Jeesus sanoi kaikille: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, pelastaa sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saattaisi itsensä tuhoon tai turmioon? Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika häpeää, kun hän tulee kirkkaudessaan ja Isän ja pyhien enkelien kirkkaudessa. 

1. Joh. 2:15-17

Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole Isästä vaan maailmasta. Maailma katoaa himoineen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. 

Miksi Raamattu varoittaa meitä maailmallisuudesta? 

Koska Sana osoittaa, maailman ystävyyden olevan vihollisuutta Jumalaa vastaan (Jaakob 4:4). Emme yksinkertaisesti voi olla molempien ystäviä, koska ne ovat vastakkaisia. Jeesus tahtoo kokosydämisesti antautuneita, sitoutuneita seuraajia, ei faneja, kuten voimme lukea yltä. Vasta silloin meistä tulee hänen ystäviään, ja tulemme tuntemaan totuuden joka vapauttaa meidät maailman kahleista elämään Jumalan tahdossa :).

Maailmassa elävät ihmiset kaipaavat sitä, että joku tarjoaa todellisen vaihtoehdon sille, missä he tänään elävät. Maailmallisuus on aina ollut, se ei ole millään muotoa uusi keksintö. Sana jonka liittäisin maailmallisuuteen on nautinto. Jos katsomme tämän päivän mainoksia, lähes kaikkiin liitetään ajatus nautinnosta. Kun maailma huutaa sitä, kuinka tärkeää on tehdä asioita joista nautimme, seurauksena on entistä enemmän itsekkyyttä, piittaamattomuutta ja rakaudettomuutta. Jos uskovat totuttavat itsensä maailman arvoihin, jossa tärkeimpänä on se, että mitä minä saan, nautinko minä jne, seurauksena on itsekeskeisiä uskovia. Kukaan meistä ei pääse pois maailmasta jossa elämme, mutta voimme valita mitkä asiat ja arvot hallitsevat elämässämme. Raamattu ei turhaan sano: Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee (Sananl. 4:23). Jos uskovat eivät varjele sydäntään maailmallisilta ajattelu- ja toimintatavoilta seurauksena on ajan saatossa luopuminen uskosta. 

Kovaa tekstiä, voi joku nyt ajatella. Raamattu on Pyhän Hengen inspiroima kuudenkymmenenkuuden kirjan kokoelma, jossa on löydettävissä Jeesus Kristus yhdistävänä tekijänä. Sana sisältää myös kehoituksia ja varoituksia, jottemme eksyisi pois terveestä uskosta. Olen omassa elämässäni tehnyt useampia pienempiä ja isompia mahalaskuja tällä alueella. Olen flirttaillut maailman kanssa, ajattelut, ettei tässä mittään ongelmaa ole, jos en ole pilkulleen kuuliainen Jumalalle tässä asiassa. Se on sielunvihollisen ikivanha strategia, että alamme vähätellä tottelemattomuutta: 

1. Mooseksen kirja 3:1-5

Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle: »Onko Jumala todella sanonut: ’Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta’?» Nainen vastasi käärmeelle: »Kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut: ’Älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette kuolisi.’» Silloin käärme sanoi naiselle: »Ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan.»

Kun jakeita tutkii, voi todeta sielunvihollisen strategian: ensin puhuu kaikista puista ja heti, kun Eeva nostaa esille, ettei yhdestä ainoasta puusta saa syödä, syöttää houkuttelevan nautinnon tarjottimella, ettet saa kieltää itseäsi nauttimasta juuri siitä, välittämättä Jumalan kiellosta. Se mitä sielunvihollinen tässä tarjoaa (tulo Jumalan kaltaiseksi) oli jo ensimmäisellä ihmisparilla. Saatana pystyy tarjoamaan halpoja kopiota alkuperäisestä, jonka Jumala tarjoaa. Siinä syy, miksi maailmassa ihmiset eivät saa kyllikseen nautinnoista, vaan se on oravanpyörä, jota he koko elämänsä juoksevat. Jumala sen sijaan tarjoaa pysyvän turvan, ilon ja rauhan! Jeesushan sanoi, että hän antaa oman rauhansa omilleen, jota maailma ei voi antaa. Tottelemattomuus paratiisissa muistuttaa myös siitä, että se on aina kapina Jumalaa vastaan, sitä ei tule vähätellä. Siihen Saatana myös itse lankesi, kun hänet ajettiin pois taivaasta. 

Miten voimme vastustaa tarjouksia, kiusauksia jotka maailmasta tulevat? Yksinkertaisesti etsimällä Jeesusta, viettämällä aikaa hänen läsnäolossaan ja ystävystymällä hänen kanssaan syvästi, sekä muistamalla uskovien yhteyden merkitys. Miksi koko Raamattu puhuu Jeesuksesta? Koska hänen kauttaan ja hänessä koko maailma pysyy voimassa ja vain hänessä meillä on yhteys Isään. Sielunvihollisen strategia on kiinnittää ihmisten katseen itseensä, nautintoihin eikä suinkaan elämän antajaan Jeesukseen. Kun tulemme Jeesuksen luo, koemme syntien anteeksiannon ja vapauden, alamme ymmärtämään ja kokemaan Jumalan rakkauden omalla kohdallamme. 

Miten voisimme päästä syvemmälle suhteessamme Jeesukseen? Keskittymällä häneen. Jos vietämme aikaa ihmisten kanssa, jotka todella rakastavat Jumalaa, rukoilevat ja siunaavat lähimmäisiään, alamme arvostamaan näitä kohtaamisia, jotka muuttavat meitä sydämeltämme. Kiire on myös yksi keino, jolla vihollinen yrittää saada keskittymisemme pois Herrasta. Siksi on erityisen tärkeetä suunnitella aikataulumme niin, että varaamme päivittäin aikaa kohdata Jumalaa tutkien Sanaa joka on elämän leipä, jota ilman emme kasva. Terve usko tarvitsee kolme jalkaa: Jumalan sanan tutkiminen, rukouselämä ja seurakuntayhteys. Jos joku niistä puuttuu, sielunvihollinen pääsee väliin. 

Efesolaiskirje 6:16-17

Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. 

Heprealaiskirje 4:12

Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet, se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. 

Jumalan sana on sekä puolustus-, että hyökkäysase: Kilpi ja miekka. Voimme torjua kilvellä vihollisen palavat nuolet ja murtaa vihollisen linnoitukset maahan. En ole koskaan kuullut noin valtavan tarkasta miekasta, joka paljastaa millaisia todella olemme. Se vaatii nöyryyttä, että tulemme yhä uudelleen täysin läpinäkyvinä Jumalan läsnäoloon, tutkimme hänen pyhää Sanaansa ja muutumme sen voimasta. Kun antaudumme tähän elämän pituiseen prosessiin, jossa annamme Jumalallemme oikeuden parantaa, eheyttää ja johdattaa elämäämme kaikilla osa-alueilla, tutkimalla Sanaa ja alistumalla sen arvovallan alle, voimme kasvaa Kristus keskeistä elämää tiedostaen oman asemamme. 

Olen sitä mieltä, että jokaisen Jeesuksen seuraajan kuuluisi tunnistaa siitä, että rakastamme ihmisiä ja Jumalaa, sekä tunnemme Raamattua, niin että voimme perustella sillä mielipiteemme ja voimme vastata kysymyksiin sen pohjalta. Silloin emme ole ihmisiä joita heitellään kaikissa opin tuulissa sinne ja tänne. Ole siunattu ystäväni :)

Avoliitto vs Jumalan tahto

11.10.2014 Raamatusta

by Arttu Koskenranta :)

Tiitus 2:11-14

Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja.

Johannes 15:1-8

”Minä olen tosi viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii, ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa – ja se kuivettuu. Kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyy teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille. Siinä minun Isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani.”

Olenko sellainen, joka voi syödä vain pienen määrän poronkäristystä pienessä annospakkauksessa? Eli, olenko minä sellainen, joka ei kykene kasvamattomuutensa tähden nauttimaan säännöllisesti Jumalan sanaa ja soveltamaan sitä arjessa, koska nautin enemmän harrastuksistani, elokuvista jne?

Annanko Jumalalle mahdollisuuden toiminnallani kasvattaa hänen tuntemisessaan vai estänkö sen? Hän ei tee koskaan väkivaltaa, vaan voimme nähdä omien valintojemme seuraukset elämässämme. Ei hätää, jos päätämme tehdä parannuksen ja valita Isän suunnitelman, hän jatkaa meissä työtänsä! Sinusta voi kasvaa suuressa määrin ”poronkäristyksen nauttija”, eli alat nauttimaan Jumalan sanasta paljon!

Aviopari on yksi liha, mutta silti kaksi erilaista ihmistä, joista on tullut Isän edessä yhtä. Heillä on omat ajattelutapansa ja taustansa joilla he ovat oppineet toimimaan. Jos ei ole rakkautta ja kärsivällisyyttä, tulee törmäyksiä. Minun oma ajattelumallini voi olla aivan erilainen kuin Isällä. Tahdonko alistaa tahtoni Jumalan auktoriteetin alle kokosydämisesti? Eli tahdonko toimia omalla tavallani vai muuttua mielen uudistuksen kautta, tutkimalla Jumalan sanaa ja soveltamalla sitä arjessani?

Synti = ohi laukaus. Älä lähde minnekään Raamatun osoittamalta tieltä.

Esimerkki: Nuori mies ja nainen käyvät seurakunnassa silloin tällöin ja jonkin illan jälkeen alkavat pikku hiljaa tutustua toisiinsa ja tunteet saavat heistä otteen, ja mietittyään toisiaan, aloittavat seurustelun ja alkavat tekemään kompromisseja maailman arvojen kanssa, seurakunnan merkityksen vähentyessä, lopulta päätäyen muuttamaan yhteen ennen avioliittoa.

Mistä on kyse?

Siitä, että jos rukouselämämme ja Raamatun lukeminen ei ole aktiivista tai vaan satunnaista, tunteet voivat saada vallan helposti. Jos tahdomme olla kuuliaisia Jumalan sanalle ja oppia tunnistamaan Jumalan äänen tarkasti, siihen ei ole oikotietä. Vietä aikaa hänen läsnäolossaan. Kun alat tapailemaan jotain kivaa seurakunnan tyttöä tai poikaa, kysy rukouksessa Isältä, viekö tää suhde lähemmäs vai kaueammas sinusta. Silloin tiedät, mikä on Jumalan tahto, koska hän ei johdata koskaan elämääsi ihmistä, joka voi erkaannuttaa sinut hänen yhteydestään. Ole kärsivällinen näissä asioissa, koska Jumala antaa sulle parhaan aviopuolison mikä täydentää sua ja saatte yhdessä palvella häntä. Tätä päätöstä seuraa aina Jumalan siunaus ja varjelus!

Lisää esimerkkejä:

  • Humalahakuinen juominen/viihtellä käyminen
  • ei uskova seurustelukumppani
  • porno riippuvuus
  • tietoisessa synnissä eläminen

Missä mättää? Armo ei anna koskaan lupaa elää synnissä vaan se muuttaa meidät elämään Jumalan tahdossa! Toisin sanoen, jos täytät mielesi maailman ajatuksilla kuuntelemalla vaan ei kristillisiä bändejä, elokuvia ja lehtiä, ajattelutapasi alkaa muuttumaan sellaiseksi.

Jos taas satsaat Jumala suhteeseesi ylistämällä Herraasi seurakunnassa ja kodissasi, alat muuttumaan Jumalan kaltaiseksi! Niin yksinkertaista se on. Jos alat rohkaisemaan toisia ja siunaamaan läheisiäsi tavatessasi heitä, saat varmasti aktivoida armolahjat jotka Isä on jo antanut. Harjaannu näkemään asiat Jumalan näkökulmasta.

Ainoastaan Jumalan Sanalla voimme tuomita jokaisen ajatuksen joko raamatulliseksi tai epäraamatulliseksi. Tarvimme jatkuvasti ohjausta Pyhältä Hengeltä jotta vangitsemme ajatuksemme kuuliaisiksi Kristukselle alamaisiksi. Ainoastaan Hengen miekalla meidän tulee murtaa vihollisen muurit, koska siinä on Jumalan auktoriteetti.

Maailma opettaa olemaan itsekäs. Jumala taas opettaa omiaan ajattelemaan toisen parasta, olemaan epäitsekäs. Kun siunaat toisia, perit itsekin siunauksen, ja kun rakastat Herraa, rakastat hänen luotujaan niin opit rakastamaan myös itseäsi.

Jotta voisimme ottaa vastaan enemmän Jumalan voimaa elämäämme, meitä tyhjennetään omasta voimasta. Herra tekee sen rakkaudesta meihin, jos vain tahdomme kasvaa kiinni Kristukseen, jaloon öljypuuhun. Jeesus on puu, me olemme oksat. Hän puhdistaa jokaisen oksan, jotta se tuottaisi runsaamman hedelmän! Annammeko Herran näyttää millaisia me olemme lihassamme jotta hyväksymme että tarvitsemme jatkuvasti Jeesusta vapauttamaan meitä syvällisesti?

Pyhä Henki minussa näyttää mikä rakentaa minua hengellisesti, ja mikä hajottaa. Se on rehellisyyttä, johon syvästi kaipaan. Vaikka tiedän saaneeni kaikki syntini anteeksi, ja Jeesuksen veren puhdistavan minua jatkuvasti kaikesta saastasta jota en edes tiedosta, tahdon olla läpinäkyvä Pyhälle Hengelle. Hän on totuuden Henki, ja totuus tuo vapauden. Toisin sanoen, kun huomaan toimivani väärin, tuon asian Isän eteen ja hylkään toimintamallini, jotta Pyhä Henki vie minut vapauteen. Ai että!

Ole siunattu ystäväni :)