Selaat arkistoa kohteelle hengellinen sodankäynti.

Hengellinen sota

9.10.2016 Raamatusta

On todellakin olemassa sota. Enkä puhu nyt mistään näkyvästä sodasta, josta tiedotusvälineet kertovat, vaan siitä sodasta, jota käydään hengellisessä maailmassa, siellä, minne silmä ei näe. Käydään sotaa ihmisistä, jotka ovat matkalla iankaikkiseen kadotukseen, jos he eivät hyväksy ja siten vastaanota pelastusta Jeesuksessa. Käydään sotaa myös niistä, jotka ovat hyväksyneet Jumalan suuren armon ja ovat Jumalan lapsia. Seuraavat jakeet on osoitettu heille, joista apostoli Paavali kantaa huolta. Itse olen tällä viikolla kohdannut sodan todellisuuden todella konkreettisella tavalla ja siksi tämä aihe on nyt tapetilla.

Efesolaiskirje 6:10-18

Lopuksi: vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus voidaksenne kestää Paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan, ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki Pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki Hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta.

Miten voimme vahvistua Herrassa? 1.Kor. 16:13 Paavali sanoo: Valvokaa, pysykää uskossa lujina, olkaa miehekkäitä, olkaa vahvoja. Nyt puhutaan päätöksistä, eikö vaan? Paavali kehottaa selkeästi olemaan hereillä, eikä nukkumaan hengellisessä sodassa. Meidän tulee keskittyä Jeesukseen, juurtua häneen ja pitää uskosta kiinni jatkuvasti. Miten? Alistumalla Jumalalle. Alistuminen ei todellakaan tässä asiassa tarkoita mitään negatiivista, vaan se kertoo oikeanlaisesta nöyryydestä, jota Herra etsii sydämistämme. Kun ymmärrämme, ettemme voi taistella kiusauksia vastaan omassa voimassa, se saa meidät kääntymään Herran puoleen ja opettelemaan kokonaisvaltaista antautumista.

Varmaan joku onkin kyllästänyt siihen, kuinka monta kertaa näissä blogeissani toistuvasti puhun antautumisen merkityksestä. Mutta tiedän sen tasan tarkkaan omasta elämästäni: ilman jatkuvaa alistumista Jumalan tahtoon ja kokonaisvaltaista sitoutumista häneen, en ikinä menesty sodassa paholaista ja sen valtoja vastaan. Olen sen todistanut lukuisia kertoja omassa elämässäni. Yksinkertaisesti jokaisen Jumalan lapsen liha on niin heikko, että jos emme jatkuvasti alistu Jumalalle, liha pääsee voitolle. Ei ole olemassa yhtään super uskovaa, joka voisi sanoa, että olen sataprosenttisesti voittanut nyt lihallisuuteni. Se on osa syntiin langennutta luontoamme, joka ei tahdo alistua Jumalan tahtoon. Siksi meidän täytyy jatkuvasti juurtua Jeesukseen ja saada ilmestys siitä, että Pyhä Henki tahtoo opettaa meitä olemaan kuuliaisia Herralle.

Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus voidaksenne kestää Paholaisen juonet.

Sen lisäksi, että meidän tulee vahvistua Pyhän Hengen voimassa ja totella häntä, meidän tulee pukeutua hengelliseen taisteluvarustukseen voidaksemme voittaa sielunvihollisen juonet. Tarvitsemme siis kaksi asiaa voitokkaaseen taisteluun sodassa: Alistuminen Hengelle ja oikeat aseet näkymättömässä sodassa. Miten voimme käyttää näitä aseita? Olemalla kuuliaisia Pyhälle Hengelle, hän antaa ohjeet, ja meidän tulee totella uskollisesti. Herra tuntee vihollisen paljon paremmin kuin me. Hän tuntee hänen strategiansa ja meidän tulee olla yhteistyöhaluisia Pyhän Hengen kanssa. Herra ei tahdo, että me jatkuvasti koemme tappioita elämässämme ja masennumme, kun häviämme jatkuvasti taistelussa syntiä ja paholaista vastaan. Emme ole mitään luusereita, vaikka sielunvihollinen yrittää vääristää identiteettimme sellaiseksi. Jeesus on jo voittanut saatanan!

Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä.

On myös tärkeää muistaa, ettemme taistele ihmisiä, vaan paholaista ja sen joukkoja vastaan. Jumalan enkelit taistelevat myös puolellamme tässä sodassa. Emme todellakaan tiedä kaikkea mitä tähän sotaan liittyy, mutta tulemme huomaamaan, että kun päätämme olla kuuliaisia Jumalalle, vihollinen vihaa sitä ja hyökkää meitä vastaan. Huomaamme, että vihollinen hyökkää niitä vastaan, jotka ovat aktiivisia Jumalan valtakunnassa.

On yhtä totta myös se, että jos emme koe minkäänlaisia hyökkäyksiä elämässämme paholaisen suunnasta, se todennäköisesti johtuu siitä, ettemme ole aktiivisia Jumalan valtakunnassa, emmekä ole uhka paholaiselle. Voimme tehdä kysymyksen itsellemme: tahdonko Jumalan valtakunnan kasvavan? Jos vastaus on myöntävä, olet uhka pahalle. Ei ole olemassa harmaata aluetta, jossa toisinaan tahdomme alistua Jumalan tahtoon ja välillä olemme välinpitämättömiä sille. Elämämme johdattuu sen mukaan, antaudummeko Jumalalle sataprosenttisesti ja huomaamme sen nopeasti.

Apostoli kehotti myös pukeutumaan taisteluvarustukseen ja taistelemaan pahana päivänä siinä ja pysymään pystyssä. Meidän täytyy hyväksyä, että joskus jokaisella on hankalia päiviä, mutta meidät on tarkoitettu kestämään niinäkin päivinä Jumalan antamalla voimalla ja muistamaan, että hän on puolellamme. Hänen avullaan voimme kestää nekin päivät, kun koemme voimakkaita hyökkäyksiä elämässämme. Jos olemme etsineet Herraa, viipyneet hänen läsnäolossaan tutkien Sanaa ja valmistautuneet päivän haasteisiin, olemme valmiimpia kohtaamaan hyökkäykset, olivat ne millaisia tahansa. Miksi apostoli lisäsi, että pahana päivänäkin meidän tulee pysyä pystyssä? Koska taistelemme Jeesuksen voitosta käsin. Katsotaanpa pari kohtaa.

Johannes 16:33

Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä olen voittanut maailman.

1 Joh. 4:4, 5:4

Lapset, te olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman: meidän uskomme.

Eikö olekin lohduttavaa? Vaikka koemme hyökkäyksiä ja kiusauksia tässä maailmassa, Jeesuksessa meillä on rauha, joka tyynnyttää sydämemme. On erittäin tärkeää muistuttaa itseämme säännöllisesti Sanan totuuksilla, erityisesti silloin, kun koemme, ettemme jaksa taistella. Jumalan sana virvoittaa henkeämme ja muistuttaa, että Herra on meidän puolellamme, eikä hylkää eikä jätä meitä yksin koskaan. Meidän täytyy opetella ulkoa tällaisia jakeita, jotta silloin kun koemme myrskyn elämässämme, Pyhä Henki voisi muistuttaa meitä näistä totuuksista. Jos olet myrskyssä, lue ja usko nämä jakeet omalle kohdallesi.

Se, mitä olet lahjaksi saanut Jumalalta, uskon Jeesukseen, se voittaa paholaisen ja kaikki hyökkäykset. Turvaudu ja muistuta itseäsi siitä. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.

Hengellinen sodankäynti

1.6.2015 Raamatusta

Miksi käymme taistelua sielunvihollista, saatanaa vastaan? Koska se vastustaa ja vihaa Jumalaa, jota edustamme hänen lapsinaan. Miksi toiset uskovat kokevat paljon hänen hyökkäyksiään elämässään, kun taas toiset eivät lähellekään siinä määrin? Ne, jotka tahtovat elää radikaalisti, palvellen elävää Jumalaa kokosydämisesti, joutuvat kokemaan myös paljon vastustusta, koska vihollinen pelkää kuinka paljon tuhoa he saavat aikaan hänen näkökulmastaan katsottuna. Ne uskovat, jotka eivät ole viholliselle vaaraksi, jotka eivät tiedosta taistelua käytävän koko ajan heidän ympärillään näkymättömässä, hengellisessä maailmassa, eivät ole hänelle uhka. 

Efesolaiskirje 6:10-18

Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.

Näissä jakeissa apostoli Paavali kehottaa viisitoista kertaa(!) uskovia, ja meidänkin tulee huomioida nämä omaan elämäämme, jotta voimme vastustaa sielunvihollista ja sen joukkoja, jotka ahdistavat meitä. Ensimmäisenä meitä kehotetaan vahvistumaan vastaanottamalla Jumalan voima yllemme, koska yksikään kristitty ei selviä taistelusta vihollista vastaan omassa voimassa. Meidän tulee pukeutua myös Jumalan taisteluvarustukseen, jolla voimme sekä puolustautua, että hyökätä ja kulkea Kristuksen voittosaatossa. Huomio ystäväni, että Herra siis antaa voimansa ja varusteensa käyttöömme, joiden avulla voimme selvitä ahdistuksista ja koetuksista pystyssä pysyen! Hän on tarkoittanut meidän elävän vapaudessa. 

Ajattele miten timantti Jumala meillä on! Hän tahtoo, että sisäistämme identiteettimme hänen Pojassaan, joka tuli ihmiseksi, kärsi synnin rangaistuksen edestämme, voitti saatanan ja hallitsee tänään! Hän todella ymmärtää mitä käymme läpi ja tahtoo, että elämme siinä vapaudessa, johon hän pyhällä sovintoverellään on meidät jo lunastanut. Me voimme elää siis hänen voittosaatossaan, eikä vihollinen voi meille yhtään mitään, koska sillä ei ole mitään todellista valtaa meihin. Miksi sitten välillä kaadumme ja teemme syntiä? Koska olemme syntyneet syntiinlangenneeseen ihmiskuntaan joka luonnostaan tekee syntiä, toistaalta myös siksi, ettemme tiedosta Jumalan lapsina asemaamme saatanan orjuudesta vapautettuina. Toimin itse niin, että pukeudun tähän Jumalan taisteluvarustukseen aamuisin ennen arjen kiireitä, koska ilman sitä en pärjää ollenkaan. Tiedostan, että olen heikko ja vajavainen ihminen, siksi tahdon turvautua Jumalaani, enkä omaan ymmärrykseeni. Jumala on opettanut pikku hiljaa enemmän ja enemmän sitä, etten minä voi tehdä yhtään mitään ilman häntä. Tiedostan, että olen täysin riippuvainen Hänen voimastaan ja siksi tarvitsen kipeästi häntä jokaiseen päivääni. 

Miten pääsemme voitolle taisteluissamme paholaista vastaan? Puolustautumalla ja hyökkäämällä Jumalan sanan auktoriteetilla. Oma tulkintani on, että uskon kilpi ja Hengen miekka on Jumalan sana, jälkimmäinenhän mainitaankin tutkimassamme jaejaksossakin. Uskomme perustuu vain ja ainostaan Jumalan iätikestävään sanaan, ja sisäistämällä identiteettimme Jeesuksessa torjumme paholaisen valheet ja hyökkäykset. Siksi on elintärkeää jokaiselle Jumalan lapselle sisäistää asemmme! Sen avulla tulemme näkemään voittoja kiusausten kohdatessa meitä, ja voittojen kautta huomaamme, että Jeesuksen kanssa olemme aina voitokkaita :). Kun alamme kasvaa hengelliseen aikuisuuteen, alamme näkemään Jumalan sanan valossa siteitä, jotka ovat voineet kulkea elämässämme pitkänkin aikaa, voimme vapautua niistä Jumalan sanan auktoriteetin voimalla. Tiedostamme, hylkäämme ja vapaudumme ja iloitsemme, että identiteettimme saa vahvistua päivä päivältä kun kasvamme uskovina tämän ajan keskellä. 

Meidät on kutsuttu loistamaan Jumalan valoa tähän pimeään maailmaan, jotta ne, jotka ovat vielä pimeydessä voisivat erottaa meidät ja tulla tuntemaan totuuden joka vapauttaa heidätkin. Jumala on pelastanut sinut tarkoitusta varten, ja hän tahtoo sinun elävän hänen tahdossaan ja suunnitelmassaan, joka on paras mahdollinen elämällesi. Ole siunattu :)