Selaat arkistoa kohteelle geometria.

Geometriaa ja hahmottamista, osa 2 – ulkona

1.9.2015 Yleinen

Geometrisia tehtäviä ja hahmottamisharjoituksia jatkettiin eskarissa tällä kertaa ulkona. Leikein ja toiminnallisten tehtävien kautta harjoittelimme ja kertailimme tasokuvioita, havainnointitaitoja sekä motoriikkaakin. Oppimisympäristönä toimi koulun piha ja pihan vieressä oleva metsikkö. Aikaa tähän kokonaisuuten käytimme noin tunnin verran. Mukana oli seuraavaavanlaisia tehtäviä, jotka toteutettiin pienryhmä- tai parityöskentelyn keinoin.

1.Kim-leikkiä

Kim leikin aluksi jokainen sai tehtäväkseen kerätä oman alustansa päälle viisi luonnonmateriaalia olevaa asiaa tai esinettä. Piti siis miettiä, mitkä ovat peräisin luonnosta ja mitkä eivät. Lisäksi kaikkien materiaalien tuli olla erilaisia, joten alustalle ei voinut kerätä esim. viittä vaahteran lehteä. Pieneltä alueelta löytyi mukavasti kaikenlaista, vai mitä…

imageimage

Seuraavaksi lapset jaettiin pareihin, jotka pelasivat Kim-peliä. Ensin valittiin jomman kumman alusta ja käytiin läpi, mitä alustan päällä on. Sitten toinen pareista laittoi silmät kiinni ja toinen piilotti jonkun esineistä. Tämän jälkeen piti havainnoida ja kertoa, mikä esine oli kadonnut. Peliä pelattiin monta kertaa siten, että toimittiin vuoroin piilottajana ja arvaajana.

imageimage

2. Kerro kuka olen

Tässä leikissä jatkettiin edelleen pareittain työskennellen. Opettaja kertoi toiselle pareista kuiskaten jonkin tasokuvion ja värin, esim. punainen kolmio. Sen aikaa toisen oli pidettävä kädet korvillaan, ettei vahingossakaan kuulisi, mikä kuvio oli kyseessä. Sitten tämän tehtänänä oli kyselemällä selvittää, mikä kuvio toinen on. Kysymysten tuli olla ”Arvaa Kuka” -pelin mukaan sellaisia, joihin saattoi vastaja kyllä tai ei. Lopulta sitten saatiin selville ko. kuvio ja samalla tuli käytyä läpi monta väri ja tasokuvion nimeä. Tämän jälkeen vaihdettiin osia.

3. Hedelmäsaalatti tasokuvioin

Hedelmäsalaatti leikin muunnellussa versioissa lapsit saivat pesikseen jonkin tasokuvion (ympyrä, kolmio, neliö). Leikkijät seisoivat piirissä tasokuvionsa päällä ja piirin keskellä oli huutaja. Huutajan tehtävänä oli valita yksi tasokuvio ja huutaa sen nimi. Tämän jälkeen kaikki, jotka seisoivat ko. kuvion päällä vaihtoivat paikkaa. Keskellä ollut yritti etsiä itselleen paikan piiristä. Pakkaa sekoitettiin huutamalla välillä ”Kaikki vaihtaa”, jolloin jokaisen leikkijän tuli kirjaimellisesti vaihtaa paikkaa.

image

4. Liikkumistavat ja tasokuviot omalla keholla

Tämä yksinkertainen leikki auttaa varmasti muistamaan ja hahmottamaan tasokuvioita. Ensin keksitään jokin liikkumistapa, esim. pomppien kuin kengurut, minkä jälkeen leikkijät saavat lähteä liikkumaan oikealla tyylillä. Ohjaajan huutojen mukaan muodostettiin sitten joko yksin, pareittain tai ryhmässä tasokuvio.

image image

5. Geometriset kuviot

Tähän leikkiin tarvitset noin viisi metriä pitkän narun. Lapset jaettiin 4 hengen ryhmiin, jotka saivat yhden päistään yhteen solmitun narun. Ryhmäläiset tarttuivat naruun ulkopuolelta. Seuraavaksi toimittiin ohjaajan käskyjen mukaan muodostaen tasokuviota narulla. Tämä osoittautui hieman haastavaksi tehtäväksi, sillä opettajan piti jonkin verran auttaa ryhmäläisiä oikean muodon aikaansaamiseksi. Pikku hiljaa lapset ymmärsivät keskutelun merkityksen tässä leikissä ja homma alkoi sujua paremmin.

image

6. Havainnointitehtävä pareittain

Pareista toinen oli sokea ja sulki silmänsä. Toisen tehtävänä oli kuljettaa tämä sokea valitsemaansa paikkaan ja kuvailla tälle mitä on edessä/takana/ylhäällä/alhaalla. Lopuksi sokea sai avata silmänsä tarkastaa oliko saanut oikeanlaisen kuvan paikasta. Tämän jälkeen vaihdettiin osia.

image

Logiikkaa ja geometriaa

24.8.2015 Yleinen

Eskarin lapset pääsivät testaamaan aivonystyröitään ensimmäisissä matikan tehtävissään. Logiikkaa ja geomatriaa käsitelleet leikinomaiset pulmatehtävät koostuivat peleistä, rakentelusta ja leikeistä. Toiminta toteutettiin pysäkein, joita oli aiheeseen liittyen kuusi erilaista. Jokaisella pysäkillä työskenneltiin pareittain, joten myös yhteistyö oli sallittua. Ensin kävimme jokaisen pysäkin läpi yhdessä, minkä jälkeen jokainen pari sai neljä minuuttia aikaa toimia kullakin pisteellä. Kokonaisuudessaan aikaa tähän käytettiin noin 45 minuuttia. Yhtäaikaa touhusi 12 lasta eli 6 paria… Tässä esittelyssä geometriset pysäkkimme:

1. Logicot

Logico-peleistä löytyy paljon mahdollisuuksia eri asioiden opetteluun ja harjoitteluun. Kaukaan eskarit pääsivät valitsemaan kolmesta lähinnä päättelyä ja hahmottamista vaativasta tehtävästä. Ensimmäisessä piti löytää vastaava geometrinen muoto, toisessa oikea kasvojen ilme ja kolmannessa – haastavassa tehtävässä tavoitteena oli löytää rakennuspalikat, joista kuvassa ollut kuvio muodostui.

image image

2. Logiikkapelit

Tällä pisteellä vaihtoehtona oli pelata joko Katamiino- tai Castle logix-peliä. Katamiinossa on montakin eri pelivaihtoehtoa. Suhteellisen helpossa variaatiossa pitää täyttää pelilauta käyttäen kaikkia palikoita eli pentamiinoja. Peliä voi helpottaa rajaamalla pelialuetta pienemmäksi. Erittäin koukuttava peli sopii kaikenikäisille. Castle logix-peli sisältää eri tasoisia tehtäviä, joita löytyy ohjekirjasta.

image image

3. Kim-leikki tasokuvioin ja värein

Tässä pelissä tutuksi tulevat väkisinkin geometriset tasokuviot eli kolmio, neliö ja suorakulmio sekä ympyrä. Kim-leikkiähän pelataan niin, että toinen leikkijä sulkee silmänsä, jolloin toinen ottaa yhden muodon pois näkyvistä. Tämän jälkeen silmänsä sulkenut leikkiä saa katsoa, mikä muoto (ja väri) on kadonnut.

image

4. Geolaudat

Geolaudalle on mahdollisuus rakentaa erilaisia tasokuvioita ja janoja kuminauhoilla. Nyt eskarilaiset saivat tutustua lautoihin tekemällä itse keksimiään kuvioita. Mielikuvitusta meiltä ainakin löytyy??

image image

5. Rakenna mallin mukaan

Opettaja oli tehnyt valmiiksi kaksi mallia multilink-palikoista. Lasten tavoitteena oli rakentaa mallin mukaan samanlainen. Tehtävä ei ollutkaan ihan helppo näin lyhyessä ajassa…

image

6. Loogiset palat

Loogisista paloista on mahdollisuus tehdä erilaisia ryhmiä ja sarjoja palojen ominaisuuksien mukaan. Tällä pysäkillä lapset saivat tutustua ja leikkiä paloilla mielensä mukaan. Niistä syntyikin mm. hienoja torneja, linnoja ja raketteja.

image image

Geometriaa

7.9.2014 Yleinen

1. päivän – eskarikadun talot

Aluksi tutustuimme pöytäryhmittäin erilaisiin tasokuvioihin, jotka olivat ympyrä, nelikulmio, neliö ja kolmio Kävimme yhdessä läpi kuviot ja luokittelimme sekä nimesimme ne. Tällä kertaa tavoitteena oli herätellä lapsia huomaamaan erilaisten kuvioiden olemassaolo. Tasokuvioita vertaitiin pienryhmissä ja etsittiin yhdessä ympäristöstä. Seuraavaksi ryhmät saivat muutaman minuutin aikaa rakentaa tasokuvioista yksi ryhmän yhdessä päättämä kuvio. Tämän jälkeen jokainen ryhmä esitteli, millaisen rakennelman oli saanut aikaan tasokuvioistaan.

Rakennelmien ihmettelyn ja esittelyn jälkeen siirryttiin yksilötyöskentelyyn, jossa tarkoitus oli viittä tasokuviota käyttäen rakentaa ”eskarikadun talo”. Tasokuviot lapset leikkasivat värikartongeista ja liimasivat sitten A3 kokoiselle paperille. Talot viimeisteltiin liiduilla tehdyillä pihoilla, auringoilla ja talojen asukkailla.

elo 2014 007

2. päivä – muotoja luonnossa

Ensimmäiseksi lähdimme metsästämään muotoja metsästä. Kertasimme tasokuviot esimerkein ja sen jälkeen lapset saivat etsiä näitä muistuttavia muotoja luonnosta. Samanmuotoiset luokiteltiin omiksi kokonaisuuksikseen. Mietimme vielä yhdessä, mitä muotoja ympäristöstä ja kotipihalta voi löytää. Seuraavaksi jokainen pienryhmä sai valita oman puunsa, josta yritettiin etsiä ja löytää erilaisia muotoja. Lopuksi työskentelyä jatkettiin vielä pienryhmissä ja tällä kertaa muotoja pyrittiin muodostamaan oman kehon avulla. Näin samalla muisteltiin ja kerrattiin lisää tasokuvioita.

3. päivä – tehtäväpisteet osa 1

Ideana oli nyt tutustua erilaisten tehtäväpisteiden kautta paitsi geometrisiin kappaleisiin myös harjoituttaa loogista ajattelu. Kuusi erilaista tehtäväpistettä huokuttelivat lapsia työkentelemään aiheen parissa. Pisteillä toimittiin pareittain ja opettaja kiersi pisteillä auttaen ja ohjaten tarvittaessa. Aikaa pisteillä työskentelyyn oli 5 minuuttia jokaisella. Tässä toiminnaliset geometriapisteet.

Piste 1: Kim-leikki tasokuvioin ja värein

Tällä pisteellä lapset pelasit tuttua kim-leikkiä tasokuvioilla, joita oli käytössä 4-8 työparien valinnan mukaan. Suurin osa valitsi vaativamman eli kahdeksan kuvioita, jolloin pöydällä oli 2 eri väristä kolmiota, ympärää, neliötä ja nelikulmiota. Lapset toimivat vuorotellen piilottajana ja havainnoijana.

Piste 2: Asentokortit

Pisteellä oli tarkoitus hääntää pakasta asentokortti ja pyrkiä jäjittelemään kortissa oleva asento mahdollisimman hyvin. Korteissa oli siis tyttöjä ja poikia, jotka olivat muodataneet erilaisia asentoja omalla kehollaan. Näitä sitten lapset matkivat yhdessä parin kanssa.

Piste 3: Palapeli

Jokaiselle lapselle oli varattu oma palapeli, joka sisältyi 6-8 palaa. Palat oli leikattu tasokuvioiksi, lähinnä nelikulmioiksi ja kolmioiksi. Tavoitteena oli rakentaa palapeli, josta muodoistui jokaisen lapsen oma kuva.

2014 elo 018

Piste 4: Rakenna mallin mukaan

Multilink-kuutioista oli valmiiksi rakennettu 3 mallia, joista lapset saivat valita yhden rakennettavakseen. Tavoitteena oli siis yksinkertaisesti rakentaa samanlainen rakennelma kuin pöydällä oleva malli.

2014 elo 014

Piste 5: Kirjatehtävät

Kisu Pikkukuun eskarikirjassa piirrettiin tasokuvioita janoista. Nämä tehtävät tehtiin tällä pisteellä.

Piste 6: Pelit

Pelipisteellä lapset saivat valita kahdesta vaihtoehdosta. Atelier topologie -pelissä piti alustan päälle rakentaa kuvamallin mukainen maatila-aiheinen rakennelma. Castle Logix -pelissä piti niin ikään mallin mukaan rannella erilaisia linnakkeita 6 erilaisesta palikasta. Oikeat ratkaisut löytyivät mallikortin kääntöpuolelta.

2014 elo 017 2014 elo 016

4. päivä – tehtäväpisteet osa 2

Tehtäväpisteillä toimittiin taas pareittain. Jokaisella pisteellä oli geometriaan liittyviä tehtäviä, jotka vaativat mm. havaitsemista, luokittelua, symmetriaa ja tasokuvioiden tuntemusta.

Piste 1: Pelit

Pelipisteellä lapset saivat valita joko Logico-pelin tai Piky mosaik-pelin. Logico-pelissä lasten tavoitteena oli vertailla muotoja ja löytää samanlainen muoto. Piky mosaik -pelissä sai koota paloista haluamansa kuvan.

syyskuun alku 2014 013 syyskuun alku 2014 014

Piste 2: Geolauta

Geolauta-pisteellä tehtiin pareittain vuorotellen erilaisia kuvioita geolaudalle – toinen keksi kuvion ja toinen yritti tehdä samanlaisen. Aika hienoja kuvioitahan siinä syntyikin.

syyskuun alku 2014 015

Piste 3: Kirjatehtävät

Kirjatehtävissä oli vuorossa kolmio-ympyrä tai neliö-ympyrä sarjojen piirtäminen.

Piste 4: Askartelutikut

Tällä pisteellä lapsilla oli käytössä iki-ihanat ”antiikki” askartelutikut, joista he saivat valita malleista mieluisensa rakennelman tehtäväksi. Myös yhteistyö parien kesken oli sallittu.

syyskuun alku 2014 012

Piste 5: Peili ja patsasleikki

Parit aloittivat leikin seisomalla vastakkain. Ensin leikittiin peiliä eli toinen pareista sai tehdä erilaisia liikkeitä, joita kaveri sitten yritti parhaansa mukaan ”pelinä” matkia. Tämän jälkeen toinen pareista teki patsaan eli staattisen asennon ja hänen parinsa teki perässä samanlaisen.