Selaat arkistoa kohteelle etäisyys.

Oviaukosta kulku

11.2.2015 Yleinen

Ledi jää vilkkumaan, aina kun ovesta on kuljettu.
Ajattelimme että oven leveys on 100cm eli jos etäisyys on alle 100cm niin silloin ovesta on kuljettu.

Tällä kertaa ei kuvia, koska unohdimme ottaa.

 

//Authors Kaisa-Maria Hänninen & Maria Elo
// trig= keltainen johto > digital pin 12 ja echo = vihreä johto > digital pin 11
const int trigPin = 12;
const int echoPin = 11;
int led =13;
boolean ihminenMeni = false;

void setup() {

Serial.begin(9600);
pinMode(led, OUTPUT);

}

void loop()
{
long duration, cm;            //Matka mitataan senteissä

pinMode(trigPin, OUTPUT);
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
//Kuinka usein lähettää pulssin
pinMode(echoPin, INPUT);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);    //Kun vastaanottaa kaiun

cm = microsecondsToCentimeters(duration);   //Aika muutetaan senteiksi
Serial.println(cm);

if(cm < 100){
ihminenMeni =true;

Serial.print(cm);
Serial.println();

}
if(ihminenMeni) {
digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(200);               // wait for a second
digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(200);               // wait for a second
}

delay(500);
}

long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
{
return microseconds / 29 / 2;              //Aika jaetaan kahdella, koska pulssi kulkee edestakaisen matkan
}