Selaat arkistoa kohteelle arduino.

Oviaukosta kulku

11.2.2015 Yleinen

Ledi jää vilkkumaan, aina kun ovesta on kuljettu.
Ajattelimme että oven leveys on 100cm eli jos etäisyys on alle 100cm niin silloin ovesta on kuljettu.

Tällä kertaa ei kuvia, koska unohdimme ottaa.

 

//Authors Kaisa-Maria Hänninen & Maria Elo
// trig= keltainen johto > digital pin 12 ja echo = vihreä johto > digital pin 11
const int trigPin = 12;
const int echoPin = 11;
int led =13;
boolean ihminenMeni = false;

void setup() {

Serial.begin(9600);
pinMode(led, OUTPUT);

}

void loop()
{
long duration, cm;            //Matka mitataan senteissä

pinMode(trigPin, OUTPUT);
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
//Kuinka usein lähettää pulssin
pinMode(echoPin, INPUT);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);    //Kun vastaanottaa kaiun

cm = microsecondsToCentimeters(duration);   //Aika muutetaan senteiksi
Serial.println(cm);

if(cm < 100){
ihminenMeni =true;

Serial.print(cm);
Serial.println();

}
if(ihminenMeni) {
digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(200);               // wait for a second
digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(200);               // wait for a second
}

delay(500);
}

long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
{
return microseconds / 29 / 2;              //Aika jaetaan kahdella, koska pulssi kulkee edestakaisen matkan
}

Ideointia

4.2.2015 Yleinen

Rakennamme prototyypin koiran pois pitämiseksi keittiöstä, sillä koiralla on tapana rötöstellä isäntäväen poisollessa.

Prototyyppiin tulee liiketunnistin, joka reagoi koiran lähestyessä. Prototyypin takoituksena on pelästyttää koira matkoihinsa keittiöstä, joten jonkinnäköistä liikettä ja valoja on luvassa.

2015-02-04 16.25.56

 

 

 

 

 

Etäisyys

4.2.2015 Yleinen

//Authors Kaisa-Maria Hänninen & Maria Elo
// trig= keltainen johto > digital pin 12 ja echo = vihreä johto > digital pin 11
const int trigPin = 12;
const int echoPin = 11;

void setup() {
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
long duration, cm;
pinMode(trigPin, OUTPUT);
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
//Kuinka usein lähettää pulssin
pinMode(echoPin, INPUT);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);    //Kun vastaanottaa kaiun

cm = microsecondsToCentimeters(duration);   //Aika muutetaan senteiksi
Serial.print(cm);
Serial.print(cm);
Serial.println();
delay(100);
}

long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
{
return microseconds / 29 / 2;              //Aika jaetaan kahdella, koska pulssi kulkee edestakaisen matkan
}

Sensorin kiinnitys

Sensorin kiinnitys